— De store nybyggene med plass til 200 barn legger beslag på viktig grøntareal. Dessuten, hvordan blir miljøet i disse gigantbarnehagene? spør Kjersti Toppe, som er gruppeleder for Sp i bystyret.

I går fortalte BT om striden rundt en ny barnehage på Rå. Her har fylkesmannen fremmet innsigelse mot planene om en barnehage med plass til 220 barn. Fylkesmannen vil akseptere utbyggingen hvis barnehagen krympes til en ordinær fire avdelingers barnehage. Dette blir blankt avvist av Barnebygg AS.

— Her mener jeg utbygger opptrer firkantet, sier Toppe i en kommentar.

— Tomten er kjøpt dyrt, men kommunen må selvsagt redusere kjøpesummen hvis ikke tomten kan utnyttes som forutsatt, legger hun til.

Tendensen går mot større barnehager. En forklaring er det statlige investeringstilskuddet på 50.000 kroner pr. plass. Tilskuddet gis pr. plass, ikke pr. barnehage. Derfor lønner det seg å bygge stort.

I august åpnet Regnbuen barnehage på Hylkje med plass til opp mot 250 unger. Det skal angivelig være landets største så langt.

Mandag skal bystyret ta stilling til nok en gigantbarnehage. Den vil i så fall fortrenge hele parsellhagen i Øyjorden, en av byens to gjenværende parsellhager.

Byrådet har foreslått å dele den ni mål store tomten mellom parsellaget og en ny fire avdelingers barnehage. Ap, SV og RV ønsker å bevare parsellhagen udelt, mens Sp gikk for en delt løsning.

Høyre, Venstre og Frp gikk mot byrådet og stemte for å bruke hele tomten til barnehage. I så fall gir det plass til 200 barn.

Slik saken står, kan det bli KrF som avgjør utfallet i bystyret mandag.

— Dette tar vi stilling til på gruppemøtet vårt torsdag, sier gruppeleder Kristian Helland.

NOE BEDRE ENN INGENTING: ¿ I utgangspunktet er vi interessert i åbevare parsellhagen i dagens størrelse. Men en delt løsning er bedreenn full utsletting av kjøkkenhagen, sier Rolf Nitter i Øyjordenparsellag. Flertallet i komité for oppvekst vil la 200 nyebarnehageplasser fortrenge kjøkkenhagen. ARKIV
Knut Strand