— Det er veldig vanskelig å ta seg frem i Jordalen. Det eneste muligheten er å gå i skredbanen, men det anbefaler vi ikke, Det er vanskelig å ta seg frem, løsmassene er veldig bløte og ustabile. Store steinblokker ligger også nokså løst, sier Brandsdal.

— Jeg har knapt sett et så stort skred på Byfjellene. Så godt som hele stien opp Jordalen er feid vekk. De som for eksempel tenker seg opp til Eidsvåghytten bør absolutt finne seg en annen rute, anbefaler Brandsdal.

Skredet har rasert over fem hundre meter av stien opp Jordalskaret, og massene rundt skredet er fortsatt ustabile. Inntil videre er det altså ikke tilrådelig å legge fjellturen til dette området.