— Det er ingen grunn til å betale på forskudd. Det vanlige er å betale når tjenesten er utført, unntaket er i helt spesielle tilfeller med store jobber og dyre materialer, sier daglig leder i foreningen, Trond-Harald Alvær.

Han gir følgende fem råd for dem som vil sikre seg mot lureri:

  • Be om et skriftlig tilbud.
  • Ikke betal forskudd.
  • Lag en skriftlig avtale med start- og sluttidspunkt - med overslag over kostnadene.
  • Be om referanser fra andre jobber.
  • Ved å benytte en bedrift tilsluttet offisielle organisasjoner for malermestre, garanterer lauget for at jobben gjøres fagmessig forsvarlig.

Alvær beklager at enkelte blir lurt av kyniske mennesker, og sier det skjer fra tid til annen innenfor alle typer håndverkstjenester.

— Det er en ulykke for dem som rammes, og ofte er det jo eldre mennesker som blir lurt, sier han.