— Jeg var ganske sjokkert over hvor langt forfallet var kommet, sier bydelsstyreleder Tore Lervik til Bergens Tidende.

Det var han som inviterte en representant for byantikvaren på befaring onsdag.

Åpne dører

I notatet som ble utarbeidet etter befaringen heter det at bygningene fortsatt er intakte men at forfallet akselerer.

Blant annet er Slaktehallens nordside lagt åpen for vær og vind og inntrengere - med knuste vinduer, åpne dører og knuste og veltede takstein. Det er også omfattende lekkasjer, og deler av taket er i ferd med å råtne.

— Jeg er blitt kontaktet av representantene for 14 velforeninger i Sandviken. De uttrykker alle stor bekymring for bygningen. Så lett som det er for uvedkommende å komme seg inn, kan det fort oppstå brann, sier Lervik.

Han er opptatt av at de nye eierne må rydde opp og sikre bygningene. I referatet fra befaringen heter det:

«Det er helt klart at bygningene må sikres umiddelbart for å hindre ytterligere forfall, for eksempel med presenninger.»

Kommunens ansvar

Nå vil det ikke være riktig å skylde på den nye eieren av Slaktehustomten. Bergens Tidende får opplyst at eiendommen først ble formelt overdratt sent i fjor høst. Kommunen har hatt ansvaret for vedlikehold frem til da. Det vedgår byråd for tekniske tjenester, Nils Arild Johnsen.

— Vi var i en salgssituasjon svært lenge etter at bystyret for tre år siden vedtok å selge slaktehustomten til nåværende eier. Det har nok påvirket interessen og viljen til å foreta særlig vedlikehold. Og så har prosessen tatt atskillig lengre tid enn forutsatt.

Selv om Johnsen tar på seg deler av ansvaret, mener han også nåværende eier har skyld i at ting har tatt tid.

Riving i stedet for vern

— Vi var en stund i tvil om det virkelig var vilje til å kjøpe eiendommen. Det tok tross alt godt over to år og tre måneder fra bystyret fattet vedtaket til eierne presenterte en plan.

Og i den planen er det i hvert fall signalisert vilje til å gjøre noe håndfast med en av de verneverdige bygningene. Gjødselkjelleren, som i likhet med de andre verneverdige bygningene er bygget i Jugendstil, vil de nye eierne rett og slett rive.

Bergens Tidende forsøkte i går kveld å komme i kontakt med styreformann Jan S. Johannessen for å få vite hvordan Sandviksboder 1 AS skal ivareta sitt ansvar. Men Johannessen var ikke tilgjengelig.

Fakta/Slaktehustomten

  • I 1999 vant Westfal-Larsen Gruppen og Scandinavian Electric kampen om Slaktehustomten. Det skjedde trass i at deres bud ikke var høyest, og heller ikke var foretrukket av administrasjonen på grunn av de arkitektoniske løsningene.
  • Etter seieren har vinnergruppen, nå kalt Sandviksboder 1 AS, lyst ut ny arkitektkonkurranse. Prosjektet er blitt nesten dobbelt så stort som opprinnelig planlagt. Verneverdig hus er foreslått revet, og kaikanten er endret, alt i strid med den opprinnelig kontrakten.
  • Byrådet vedtok mandag å saksøke utbygger for kontraktsbrudd. En av de øvrige budgiverne vil kreve sine utgifter med saken tilbakebetalt dersom kommunen aksepterer de siste planene fra Sandviksboder 1 AS.
KNUST OG RÅTNET: Knuste vinduer, takrenner som løsner, gesimser som faller i gaten, takruter som faller ut. Det synlige forfallet på de verneverdige bygningene på Slaktehustomten er omfattende.
Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen