• Barnehagen er for preget av jentenes verdier. Gutter får ikke lov til å være gutter. Det mener den omstridte danske lekeforskeren Jørn Martin Steenhold.

Forskningssjefen ved Learning Lab i København er en populær foredragsholder i Danmark. Hans bøker har vakt mye debatt i pedagogiske miljøer.

— Viktig med aggresjonslek

— Jenter og gutter befinner seg i to vidt forskjellige lekeunivers. Dersom det er slik at barnehagebarn leker mer og mer likt, må vi ta affære. For det er ikke tvil om at gutter og jenter har helt forskjellige ønsker og behov når det gjelder lek. Det er vrøvl å si noe annet, smeller det fra Steenhold.

Dansken mener kjønnsrollemønsteret i skandinaviske barnehager er direkte hemmende for gutters utvikling.

— Barnehagene er veldig feministisk orienterte, nærmest «feminiserte». Det er kvinnelige pedagoger som har rangen, mannlige verdinormer er fraværende.

— Er det så farlig, da?

— Ja, fordi guttene blir tøylet. La podene få herje litt. Det er bra at gutter later som de dreper hverandre og at de slåss så bustene fyker. Det er en viktig del av oppveksten. Det er nødvendig å skille mellom aggresjonslek og aggresjon. Leken gjør at guttene i stand til å vite hvor grensene går. Det er grunn til å frykte en utvikling hvor slik lek ikke godtas, sier han.

«Det 5. samfunn»

Lekeforskeren presiserer at han ikke er kjent med Lødrup Kvalheims studie av barnehagebarn i Bergen.

— Men generelt er det slik at kvinners forskning om barn i for stor grad blir preget av feministiske teorier. Kvinnene foretrekker kanskje at barn blir mer og mer androgyne?

Selv mener Steenhold at lek er blodig alvor.

— Leken blir den sterkeste faktoren i fremtidens samfunn, spår forskeren, som også er tilknyttet Institutt for fremtidsforskning.

— «Det 5. samfunn», kaller jeg tiden vi går inn i. Et samfunn bygget på fantasi og kreativitet, hvor historiefortelleren er den viktigste personen. I det samfunnet er det av avgjørende betydning at man er i stand til å leke.