• Denne ulykken viser hvor viktig det er å opprettholde en offentlig, uavhengig heiskontroll. Mange heiser i byen er gamle, og ikke i samsvar med dagens krav, sier Tor Sundby, leder for Heismontørenes Fagforening i Bergen.

Anne Karin Sabaratnams prosessfullmektig, advokat Kjetil Iversen, sa i retten i går at ulykkesheisen både var forskriftsstridig og hadde en utilstrekkelig teknisk løsning. Tor Sundby bekrefter at heisen ikke tilfredsstilte de sikkerhetsbestemmelsene som gjelder i dag.

— Men problemet er at nye forskrifter ikke gjelder for gamle heiser. Nettopp derfor er det så viktig at heisene jevnlig blir kontrollert av fagfolk, som kan fortelle arbeidsgiverne hva som eventuelt må utbedres, sier Tor Sundby til Bergens Tidende. Han opplyser at kontorbygget der Anne Karin Sabaratnam ble skadet i 1992, nå har fått nye heiser.