— Å gjøre skolefritidsordningen dyrere er jeg redd vil føre til at nettopp de barna som trenger det mest, blir holdt borte, sier Hestetun.

I gårsdagens BT sa Høyres byrådslederkandidat Monica Mæland at partiet vil hente inn 20 millioner mer fra skolefritidsordningen og heller bruke pengene på eldreomsorg.

Monica Mæland begrunnet forslaget med at SFO er en frivillig barnepassordning, mens kommunen har store uløste oppgaver innen eldreomsorgen.

20 millioner i økte inntekter fra SFO utgjør ca. 200 kroner måneden for de vel 8000 barna som i dag bruker SFO. Det utgjør 65 prosent av barna i første, andre, tredje og fjerde klasse.

Kommunene var tidligere pålagt å prise SFO etter selvkost-prinsippet. Det vil si at prisen ikke skulle overstige utgiftene ved å drive SFO. Regjeringen fjernet kravet om selvkost, samtidig med at stykkprisfinansieringen forsvant. Kommunene står nå friere både til å bestemme hvor mye som skal brukes på SFO og hva tilbudet skal koste.

Byrådet med støtte av SV valgte å øke prisen på SFO med 240 kroner fra skolestart i høst. .Dette ble begrunnet med halvering av statstilskuddet. En heldags SFO-plass koster i dag 240 kroner.

Prisøkning til tross: byrådet i Bergen holder fast på prinsippet om selvkost, fremholder Hestetun.

— Vår utfordring nå blir å forbedre innholdet i skolefritidsordningen.

— Hvordan kan tilbudet bedres uten ytterligere prisøkninng?

— Her lokalt ser vi for oss at kulturskolen og det frivillige idrettstilbudet kan gå inn i skoledagehn. Nasjonalt arbeider Ap for heldagsskolen, der vi på sikt ønsker oss et gratis heldagstilbud. Nasjonalt ønsker Høyre og Frp å bygge ned skolefritidstilbudet, hevder Anne Gine Hestetun.