Det er sesong for plukking av fleinsopp, og Åsane Tidendes redaksjon har fått tips fra lesere om steder der folk er observert på jakt etter den narkotiske soppen. Politiet kjenner til stedene, og påpeker at det holdes oppsikt med flere steder i bydelen. Det er ikke lov å spise fleinsopp, da det er å regne som et narkotisk stoff. De psykiske skadevirkningene av soppen kan være katastrofale, ifølge politiet.

– Det finnes mange eksempler på mennesker som har spist fleinsopp, og har fått ødelagt livene sine. De finner man på Sandviken sykehus. Som all annen narkotika, er det slik at bruken gjerne virker spennende, men med denne soppen kan det ende katastrofalt, sier overbetjent Asle Brattholmen og førstebetjent Norvald Bergfjord til Åsane Tidende.

Åsane-politiet forklarer nemlig videre at fleinsoppen lett kan forveksles med slørsoppen, som på ingen måte har noen ruseffekt, men som derimot angriper lever og nyrer, og bryter disse organene sakte men sikkert ned.

– Man merker ingenting, før både nyrer og lever er fullstendig ødelagt. Oppdager man det da i tide, vil man i beste fall måtte gå resten av livet med en dialysemaskin. Ellers er utfallet døden, forteller Bergfjord.

Les om de alvorlige narkoproblemene i Åsane på ÅTs nettavis.

ADVARER: Norvald Bergfjord (t.v) og Asle Brattholmen fra åsanepolitiet advarer sterkt mot plukking av fleinsopp.