— En fusjon mellom Gaia og HSD vil gi et lokalt bussmonopol i Hordaland. Det vil ramme forbrukerne ved at utgiftene øker, det blir færre valgmuligheter og kvaliteten på tilbudet svekkes, sier stortingsrepresentant Torbjørn Hansen (H).

Hordalandsrepresentanten sitter i Næringskomiteen, som blant annet behandler saker som omfattes av konkurranselovgivningen. Han tror det vil bli veldig vanskelig for nye aktører å komme inn på markedet i Hordaland, selv om det blir innført anbud i kollektivtrafikken.

— Anbud har vist seg å være et vellykket tiltak for å få ned utgiftene og gi passasjerene et bedre tilbud. Men har en aktør lokalt monopol med kontroll over verksteder, garasjer og oppstillingsplasser for busser,, blir det langt vanskeligere for en helt ny aktør å komme inn.

Hansen tror Konkurransetilsynet kan komme til å stoppe fusjonen.

— De har varslet om at de vil avvikle samarbeidet mellom Gaia, HSD og Connex om Kystbussen. Er dette samarbeidet problematisk ut fra konkurransehensyn, bør et monopol for busser i hele Hordaland være enda mer problematisk.

Og sier tilsynet nei til fusjon, havner saken hos regjeringen.

— Da er det stor risiko for at regjeringen tvinger igjennom et bussmonopol i Bergen. Regjeringen synes å ha en fast praksis i slike ankesaker.

Hansen mener at den nye regjeringen har foretatt en kursendring når det gjelder konkurransepolitikken.

— Høyre og Frp meget provosert over at regjeringen overkjører forbrukerhensyn i slike saker. Da er det spesielt at Frp i Bergen fremtvinger en fusjon Jeg vil si det er nærmest uforståelig tatt i betraktning den politikk Frp står for nasjonalt, sier Torbjørn Hansen.