Miljøaktivisten har tidlig gått ut og advart mot det omstridte boligprosjektet ved Kaland gård. BT kunne i går fortelle at det kan koste kommunen ti millioner kroner å bygge ut kloakk til området. Det får Oddekalv til å reagere.

— Bryter med nasjonale mål

— Vi har et jordbruksland og miljø rundt Kalandsvatnet som vi må ta vare på. Derfor er det synd at rasofrene blir brukt i spillet om å brekke opp dette viktige jordbrukslandet. Og det provoserer meg at offentlige midler skal brukes til noe som bryter tvert med nasjonale mål om å verne jordbruksjord.

Oddekalv sier jordbruksområdene rundt Kalandsvatnet er noe av den beste jordbruksjorden på Vestlandet. Her har det vært dyrket fra vikingtiden og like opp til våre dager.

— I tiårene som kommer vil klimaproblemene gi verden store matvarekriser. Da må ikke vi bidra til å bygge ned mer jordbruksland.

Brukt som brekkstang

Han ser på dette som første skrittet mot å realisere en tidligere plan om å bebygge hele denne siden av Kalandsvatnet.

— Planene skriver seg fra 80-tallet, forrige gang Høyre styrte Bergen. Får rasofrene lov til å bygge, er jeg redd det betyr starten på en nedbygging av hele dette viktige jordbruksarealet.

Oddekalv sier utbyggingsplanene står i kø. Derfor er det viktig stoppe dette første prosjektet ved Kaland gård. Han roser Fylkesmannen og landbrukskontoret som står imot presset.

— Fylkesmannen gjør en utmerket jobb med å roe ned utbyggingskåte politikere som ikke aner de langsiktige konsekvensene av det de gjør.

— Har du ingen forståelse for at rasofrene fra Hatlestad har behov for å bo sammen?

— Det var et følelsesmessig aspekt ved dette. Men når man vet at det i området rundt Vallaheiane til enhver tid er til salgs fra en til fem boliger med svært gode kvaliteter, da skjønner ikke jeg at kommunen skal skaffe tomteland til disse midt i et viktig jordbruksområde, sier Oddekalv.

VIL IKKE HA BOLIGER: Oddekalv sier jordbruksområdene rundt Kalandsvatnet er noe av den beste jordbruksjorden på Vestlandet. ARKIVFOTO: MARITA AAREKOL
BERGENS TIDENDE