På samme listen står også flere andre store universitetssykehus, blant annet St. Olavs Hospital i Trondheim og Universitetssykehuset i Tromsø.

— Det er pinlig at Haraldsplass er på listen. Jeg liker dårlig at sykehuset jeg jobber får dårlig rykte på seg blant kommende leger, sier overlege ved Haraldsplass diakonale sykehus, Inge Glambek.

Han er medlem av Legeforeningens turnusråd som står bak obs-listen.

Listen er laget på grunnlag en spørreundersøkelse blant turnuskandidatene som nylig har fullført sykehuspraksisen sin.

I nedre sjikt

Obs-listen er ikke rangert, men av turnusrådets evalueringsrapport fremgår det at både Haukeland og Haraldsplass befinner seg blant de ti sykehusene som har scoret lavest i evalueringen.

Ved hjelp av svarene har turnusrådet også laget en rangering over sykehusene som turnuskandidatene har evaluert som gode praksissykehus.

På kandidatenes favorittliste står flere av de mindre sykehusene på Vestlandet - med Voss sjukehus og Odda sjukehus i spissen, på henholdsvis tredje og femte plass. Også Stord sjukehus og Førde sentralsjukehus er med blant favorittene, for øvrig sammen med flere av de store sykehusene i Oslo.

Mandag har et 300 talls turnuskandidater frist til å melde fra om hvilke sykehus de ønsker seg til i praksis.

- Slavearbeid

BT har vært i kontakt med flere av turnusrådets medlemmer. Ingen vil advare kandidatene mot å søke praksisplass på sykehusene på obs-listen.

— Listen er først og fremst ment som en pekepinn og rettleder til sykehusene slik at de skal få mulighet til å forbedre seg, sier Glambek.

Han legger ikke skjul på at mottakelsen turnuskandidatene får rundt på norske sykehus, er nokså variert.

— Det blir mye slavearbeid på turnuskandidatene. Mitt sykehus er ikke noe unntak, sier han.

Haukeland for stort

— Jeg tror Haukeland er for stort til at våre turnusleger alltid får fullt utbytte av praksisperioden hos oss, medgir klinikksjef på Kirurgisk klinikk på Haukeland Universitetssykehus, August Bakke.

Han tror at turnusleger som kommer til Haukeland lett kan føle at de drukner i den hektiske aktiviteten og det høye tempoet.

— Likevel er ikke det noen unnskyldning for at vi ikke klarer å følge godt nok opp turnuslegene våre. Men vi har tatt grep for å få til en forbedring.

Bakke peker på at norsk helsevesen trenger leger med en god og allsidig utdanning.

Mindre sykehus

— På Haukeland vil vi bidra med vårt for å få dette til. Turnusleger som kommer til oss i fremtiden skal alle sikres god veiledning og personlig supervisjon. Målet er at vi neste år skal komme med listen over de beste turnussykehusene i landet, sier Bakke.

Han innrømmer at han personlig ikke ville ha foretrukket Haukeland, om han skulle søkt turnus i dag.

— Jeg ville vært på et mellomstort sykehus. Der kan arbeidstempoet være mindre hektisk, men arbeidet like variert, sier han.