Nå ber Wik om at Kirkelig Fellesråd i Bergen slutter seg til synspunktene hans. Kirkelig Fellesråd skal ha sin endelige stat/kirkedebatt onsdag 21. august.

Wik hevder at forslagene som stat/kirkekommisjonen la frem i mars i år, er preget forutbestemte prinsipper og modeller. Populært omtaler han forslagene om å oppheve statskirkeordningen slik: «Når vi går på feil tog, blir alle stasjonene feile.»

Sier trolig nei

I Kirkelig Fellesråd sitter det representanter for alle Den norske kirkes nesten 30 menighetsråd i Bergen. Sjansen for at også mange av disse sier nei til hovedkonklusjonene fra stat/kirkeutvalget er store. Fellesrådet har nemlig hatt en innledende diskusjon før Wik skrev sitt forslag til høringsuttalelse. Dermed er Kirkevergen allerede kjent med hva fellesrådets medlemmer mener i stat/kirkespørsmålet.

Kan ikke forsvares

Da stat/kirkekommisjonen la frem sine forslag i mars i år, var hovedkonklusjonen at man ikke kan forsvare en fortsatt statskirkeordning opp mot grunnleggende prinsipper om religionsfrihet, og likebehandling av alle tros— og livssynssamfunn. Kirkevergen hevder at stat/kirkekommisjonens forslag ikke er tilstrekkelige for å kunne gå inn for å skille stat/kirke. Wik avviser at Den norske kirke best kan ivareta sine grunnleggende oppgaver med et annet forhold til staten enn den har hatt.

Flere modeller

I stedet går Wik inn for å utrede flere ulike modeller for hvordan forholdet mellom stat og kirke skal være i fremtiden. Han mener også at Kirkens egne organer må få mer tid, og at det ikke må legges opp til behandling at stat/kirkespørsmålet på årets Kirkemøte i Bergen i november.

Wik tror heller ikke at innføring av egen medlemsavgift vil gi Kirken en forutsigbar og tilstrekkelig økonomi. Heller ikke at et skille vil gi en sterkere lokal kirke.