KrFs partileder mener nemlig at Fremskrittspartiets politikk bryter så kraftig med Kristelig Folkepartis verdier, at et forpliktende samarbeid blir svært vanskelig.

I et intervju med NRK advarer Svarstad Haugland mot at hennes partifeller i Bergen skal inn-går noen form for forpliktende politisk samarbeid med Fremskrittspartiet.

— En ting er å samarbeide fra sak til sak i et kommunestyre eller fylkesting, det går utmerket med de fleste, fordi da diskuterer du deg frem til enighet, sier KrFs partileder til NRK Hord-land.

— Men slik som Bergen er organisert, så sitter de som i en byregjering, og da må de være enige i all politikk. Dessuten må de være enige hele tiden, ikke bare fra sak til sak. Signalet til Bergens ordfører, Kristian Helland, er klart. Partilederen vil at han og hans parti-feller i Bergen skal holde seg unna Fremskrittspartiet.

— Et sånt politisk samarbeid tror jeg vil bli vanskelig, sier hun til NRK Hordaland.