Olav Garvik

— Det vil skape helt uholdbare tilstander i politikken hvis partiet virkelig gjør alvor av å løfte ett bestemt samferdselsprosjekt ut av Nasjonal Transportplan, slik Ranveig Frøiland antydet i Bergens Tidende onsdag, sier Vihovde som er medlem av Stortingets finanskomité.

Vihovde mener at en slik fremgangsmåte vil åpne for at mange andre viktige prosjekter kan bli presset frem på tilsvarende måte, og «da kan vi bare droppe hele transportplanen,» tilføyer hun.

- Ikke småpenger!

— Hvorfor er det så om å gjøre for Venstre å si nei til bro, ettersom det statlige bidraget blir relativt beskjedent?

— Hvis beløpet blir i størrelsesorden 100-200 mill. kroner, så er jo ikke det småpenger! Ønsker man å bruke så pass store beløp på Hardangerbrua, må man i hvert fall fire på andre prosjekter her i fylket. Dessuten vet vi at en eventuell bro også vil kreve miljøtunneler på Hardangervidda for minst én milliard kroner.

— Mener du at hardingene rett og slett bør glemme hele broprosjektet?

— Ja, jeg tror de har valgt feil strategi. De burde heller ha satset mer på å få midler til å utvikle fremtidsrettede næringer som turisme, teknologiarbeidsplasser og deler av landbruket.. For jeg har tro på Hardanger, det er et godt sted å bo.

- Ikke entydig folkemening

— Du sier med andre ord at hardingene, med sin kamp for bro, ikke har skjønt sitt eget beste?

— Jeg tviler i hvert fall sterkt på at folkemeningen er så entydig for å få bro. Jeg vil for øvrig gjerne ha sagt at også andre regioner i landet sliter minst like mye som Hardanger for å opprettholde folketall og arbeidsplasser. Hedmark og Oppland er eksempler på slike regioner, sier May Britt Vihovde.

«Politisk dyslektiker»

Fylkesordfører Tom-Christer Nilsen (H) er fortørnet over uttalelsene Alfred Bjørlo (V) ga til BT onsdag. Den politiske rådgiveren i Samferdselsdepartementet hevdet bl.a. at Hardangerbrua ikke er nevnt med ett ord i høringsnotatet fra Vestlandsrådet om Nasjonal Transportplan.

Tom-Christer Nilsen stempler Bjørlo som «politisk dyslektiker» og begrunner det slik:

— Jeg vet ikke hvor han kan ha vært når han ikke greier å lese krystallklare uttalelser fra Vestlandsrådet. Det heter bl.a. at «Vestlandsrådet....forutsetter at det i perioden 2006-2015 blir åpnet for realisering av Hardangerbrua som et bompengeprosjekt med delvis statlig finansiering. Broen inngår som et svært viktig ledd i et indre nord - sørsamband - riksvei 13.»

— Jeg har for øvrig selv vært med på møte med hans sjef, statsråden, og redegjort for Hordalands synspunkter om Hardangerbrua. Derfor vet jeg ikke hva slags brev som må til for at Alfred Bjørlo skal forstå innholdet. Men jeg har et tydelig inntrykk av at samferdselsminister Torild Skogsholm har forstått det, sier Nilsen sarkastisk.