— Aller viktigst er det å definere hva man ønsker av tjenester og hvordan kvaliteten skal måles. Det er lett å skrive kontrakt på at et bosspann skal tømmes én gang i uken, men verre å definere hva som er god pleie og omsorg. Gjør man ikke tydelige avtaler, så kan det bli svært kostbart om kontrakter må reforhandles midt i en kontraktsperiode, sier Fjell (bildet), som underviser i konkurranseutsetting.

Han legger til at det også er viktig å se på konkurransegrunnlaget før tjenester kjøpes.

  • På mange felt er det svært få tilbydere, og det svekker jo konkurransen, mener førsteamanuensen.

Fjell mener det ikke er fullt så problematisk for store kommuner som Oslo og Bergen å kjøpe tjenester fra private. De kan i større grad bygge opp kompetanse i forbindelse med innkjøp av tjenester.

  • Mindre kommuner vil kanskje ikke kunne bygge opp den samme ekspertisen og vil derfor ha større sjanser for å få problemer, mener Fjell.

Ifølge Fjell, professor Rune Sørensen på BI, og forsker Hanne Bogen på Fafo, er det gjort svært lite forskning på konkurranseutsetting de siste årene.

Bjørg Ravlo Rydsaa, direktør for KS Bedrift, sier at antallet selskaper som er skilt ut fra kommunene har økt dramatisk de siste ti årene. De aller fleste selskaper blir aksjeselskap (AS) eller interkommunale selskaper (IKS).