Det ristet godt i husene i Nordeidåsen på Søreide da Vegvesenet sprengte seg vei i fjellet under.

— Det var slik at toalettsetet hoppet helt opp, forteller Anne Madsen for å illustrere hvor sterke rystelsene kunne være.

Den 11. august åpner første byggetrinn av Ringvei Vest, men hun vil advare huseiere langs andre byggetrinn som nå settes i gang.

Hun mener Statens vegvesen bortforklarer skader som har oppstått på huset i byggeperioden.

Hun og mannen er tilbudt fire tusen kroner for en sprekk i grunnmuren, mens andre skader hun mener kommer fra sprengningene, ikke blir godtatt.

— Endringer i en tørrmur blir forklart med dårlig håndverk, for eksempel, sier hun.

- Vanskelig å få godtatt skader

Før arbeidet startet, ble eiendommen befart og dokumentert på video. Det var et møte med alle beboerne i området der alt ble forklart.

— Det virket svært tillitvekkende, forteller Madsen.

Nå starter en ny runde med slike møter i forbindelse med neste byggetrinn og hun vil advare huseierne som kommer på disse møtene.

— Etterpå er det ikke enkelt å få godtatt skadene, sier hun.

Hun og mannen mener sprekker i laminatgolvet i stuen er oppstått under veiarbeidet.

Men selskapet som skal vurdere skaden, mener endringer i luftfuktighet er årsaken.

I en tørrmur har to steiner glidd litt ut. Det skal være fordi muren er dårlig bygget, ifølge takstmannen.

Saken fortsetter under boksene.

Generelt

Statens vegvesen ønsker ikke å uttale seg om disse skadene spesielt, men mener folk er godt tatt vare på.

— Vi hyrer et eksternt selskap for å gjøre disse vurderingene slik at ikke det ikke er bukken som passer havresekken, sier Mads Solberg Eriksen, førstekonsulent i Statens vegvesen.

Han forteller at alle eiendommer innenfor en viss grense fra anleggsarbeidet blir dokumentert før arbeidet starter.

Når det kommer inn meldinger om skade, blir dette vurdert av samme takstmann som gjorde dokumentasjonen.

Denne takstmannen gjør også en ny vurdering ved eventuelle klager.

— Vi vil opptre rett og rimelig, sier han.

— Er det spesielt mange klager etter første byggetrinn?

— Det har vært en del. Men dette har vært et stort anleggsarbeid i et tett befolket område, mener Eriksen.

- Vanskelig trinn to

Byggetrinn to kommer til å by på spesielle utfordringer, forteller han.

Grunnforholdene på Varden og Hesjaholtet er så dårlige at det får konsekvenser for sprengningsarbeidet når arbeidet startes på byggetrinn to.

Enkelte hus er bygget i gammelt myrområde og fundamentert for dårlig.

— Sprengingen av ny tunnel vil måtte ta hensyn til dette, sier Eriksen.

I løpet av høsten blir beboere i området invitert til orienteringsmøte.

Ved årsskiftet begynner sprengingen igjen når den neste tunnelen fra Sandeide til Liavatnet skal sprenges ut.

— Det vil riste i husene. Det er sikkert ubehagelig, medgir Eriksen.

Anne Madsen advarer boligeiere mot det nye arbeidet. Hun råder folk til å følge med og ta bilder.

— Skriv ned alt som skjer og dokumenter grundig, sier hun.

Har du tillit til hvordan Statens vegvesen gjør opp for seg? Si din mening!