Dette er den klare meldingen fra Ebbing til SVs landsstyre som har møte fredag og lørdag for å drøfte de første erfaringer etter regjeringsskiftet.

Han var for noen år siden selv medlem av partiets landsstyre og sentralstyre, og markerte seg som en av de sterkeste kritikerne av partiledelsen. Det førte bl.a. til at en annen partiveteran, Berge Furre, stemplet ham som «museumsvakt». I dag er Hans Ebbing vanlig styremedlem i Bergen SV.

— Det er betryggende at stortingsgruppen ikke lar seg styre helt og holdent av regjeringen. Den har sitt mandat direkte fra folket. Det må den aldri glemme, og derfor må SV-erne si fra når de er uenige, slik de gjorde nylig i striden om å sende F16-flyene til Afghanistan, sier han til Bergens Tidende.

- Må renne av seg hornene

Ebbing understreker samtidig at han er tilfreds med at SV har fått regjeringsmakt. Men han stiller seg likevel undrende til at hele partiledelsen valgte å gå inn i regjeringsapparatet.

— Og noen av statsrådene, som Øystein Djupedal, har snublet litt?

— Enkelte er overivrige og utålmodige. Da må de få lov til å renne av seg hornene! sier han lattermildt og overbærende.

Til kritikken mot Kristin Halvorsen og statsbudsjettet har han følgende kommentar:

— Det er for det første ikke Jens Stoltenberg som skal diktere finansministeren. Hvis hun for det andre ikke får mer alburom for SVs politikk når det neste budsjettet skal lages, er det et åpent spørsmål om partiet bør sitte i regjeringen lenger. Da forsvinner mye av vitsen med å delta, mener Ebbing.

«Upedagogisk»

Tina Åsgård, som representerer Hordaland SV i landsstyret, sier til BT at det haster litt å få bedre rutiner for intern informasjon i partiet, «slik at vi slipper å lese om omstridte saker først i avisene.»

Også hun er tilfreds med at SV er blitt regjeringsparti, men det har vært episoder hun er alt annet enn glad for. Åsgård nevner i så måte bl.a. Hattebergvassdraget og utsettelsen av Bergensprogrammet.

Hun mener dessuten at skatteopplegget i statsbudsjettet er blitt presentert på en «upedagogisk måte».

Skjenner på LO-lederen

SVs førstedame i bypolitikken, kommunalråd Oddny Miljeteig, har vært vant med at en ny regjering blir fredet i hundre dager. Men det har ikke skjedd denne gang, og hun gir følgende forklaring:

— Det kan ikke skyldes annet enn at enkelte er blitt sterkt provosert av at SV er kommet med i regjeringen. Det har falt mange tungt for brystet at et systemkritisk parti er kommet inn i statsmakten, sier Miljeteig.

Hun gir også LO og Gerd-Liv Valla en lusing etter det hun har sagt om finansminister Kristin Halvorsen:

— Jeg er sikker på at LO-lederen aldri ville ha uttalt seg på samme negative måte hvis for eksempel Karl Eirik Schjøtt-Pedersen hadde vært finansminister. Det er direkte oppsiktsvekkende at LO ikke er i dialog med landets finansminister. Jeg skjønner godt at LO-lederen helst hadde sett at SV ikke var med i regjeringen, men hun burde ikke ha demonstrert det så tydelig!

OVERBÆRENDE: Hans Ebbing (lille bildet) mener at enkelte av de «overivrige» SV-statsrådene, som Øystein Djupedal, «må få lov til å renne av seghornene».
Håvard Bjelland