I en resolusjon krever fylkespartiet at regjeringen gir Frp betydelige økonomiske innrømmelser innenfor flere hovedområder.

— Forsvaret er etter min mening et slikt område, sier stortingsrepresentant Arne Sortevik. Hele fylkesårsmøtet stilte seg bak en uttalelse om å øke bevilgningen til forsvaret.

— Vi forventer grundige drøftelser på et tidlig tidspunkt. Får vi ikke det, blir det ikke mulig å få Frps støtte verken når det gjelder revidert nasjonalbudsjett eller statsbudsjettet.