Den kjente valgforskeren som også er en høyt profilert Arbeiderpartimann mener at Arbeiderpartiet må ta en tenkepause etter valget.

— Partiet bør gå en ny runde med seg selv om hvorvidt man skal velge hjul eller skinner for byens fremtidige kollektivsystem.

Aarebrot understreker at han ikke vil råde sine partifeller til å gjøre en panikkartet u-sving om valgkampens heteste sak, bare to snaue uker før valget.

For sent å snu

— Det er for sent. Og når partiet først har sagt A, er det også nødvendig å si B, sier han.

Men han mener partiet ikke bør tviholde på at byens fremtidige kollektivnett absolutt skal legges på skinner.

— Det er kollektivnettet som er det prinsipielt viktige, ikke om vognene går på hjul eller skinner, mener den frittalende valgforskeren, som også har vært styremedlem i bergenspartiet i flere perioder.

Aarebrot understreker dessuten at velgerne skal vite at Arbeiderpartiet er parti til å stole på. Derfor kan ikke partiet snu nå.

— Vi løper ikke fra våre standpunkter slik Høyre gjør. I Høyre er det tydeligvis lov å ha en menig i bystyresalen og en utenfor, sier han med klar adresse til de av Høyres valgkandidater som søndag sto frem i BT og ikke ville forplikte seg til Bergensprogrammet.

Aarebrot har aldri lagt skjul på at han har vært skeptisk til bybanen slik den nå er planlagt, som en lyntrikk mellom Kaigaten og Nesttun.

Trenger ikke skinner

— Det er helt nødvendig å bygge ut et kollektivnett. Men at det skal være bybane på skinner som absolutt må utgjøre grunnpilaren i dette kollektivnettet, har jeg aldri kunnet forstå, sier han og spenner en kulturhistorisk himmel over sitt bybanestandpunkt.

— Det er jo helt innlysende at vi ikke kan presse flere biler gjennom middelalderbyen Bergen. Alle andre middelalderbyer har jo allerede satset på et effektiv kollektivnett.

Men han mener det viktigste må være å få til et kollektivnett som dekker hele byen, alle bydeler inkludert.

— Hvorvidt passasjerene skal fraktes med buss og eller bane, er av underordnet betydning i en tid der det finnes en rekke miljøvennlige alternativer til skinnegående vogner.

— Både gassbusser, trolleybusser og såkalte hybridbusser burde vurderes, mener Aarebrot.

BT viktig aktør

Han påstår at bybanen er drevet frem av en miljøbevegelse som har sitt utspring i Venstre, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og deler av hans eget parti. I denne miljøbevegelsen er man forelsket i skinner.

— I denne miljøgruppen har også Bergens Tidende vært en meget vesentlig aktør, ja kanskje den mest aktive aktøren av dem av alle, sier han og fortsetter:

— Jeg har aldri forstått den nesegruse forelskelsen i skinner, som også Arbeiderpartiet miljøaktivister i AUF og rådhuset lider av.

— Skinner ble jo opprinnelig utviklet for frakte kull ut fra kullgruvene og er derfor beregnet for tungtransport. Bybanen skal jo bare frakte mennesker. Derfor synes jeg det er misforstått at banen på død og liv skal gå på skinner, sier valgforskeren som heller ikke nøler med å kalle Arbeiderpartiets bybanestrategi som lite gjennomtenkt.

Ingen god sak

— Slik bybaneplanene fremstår nå, er det jo planer fullstendig uten visjoner. Vi får en bane som bare en liten del av befolkningen får glede av.

— Skulle banen først lanseres, måtte det være hovedforutsetningen at den ble lagt som gjennomgående nett med forgreninger til Loddefjord og Arna.

— Tror du Høyres holdning til bybanen forklarer partiets fremgang på meningsmålingene?

— Nei, det er nok først og fremst Friele-effekten som slår ut. Men det er klart at også sakene spiller en medvirkende rolle. Og sett i dette perspektivet er det vanskelig å se at bybanen har vært noen spesielt god valgsak for Arbeiderpartiet.

IKKE BANEMANN: - Etter valget bør Arbeiderpartiet gå en ny runde med seg selv om hvorvidt man skal velge hjul eller skinner for byens fremtidige kollektivsystem, mener den profilerte Ap-mannen Frank Aarebrot.<p/> ARKIVFOTO: JAN M. LILLEBØ