Mange foreldre må vente lenge på barn, og noen blir for gamle for adopsjon mens de venter på assistert befruktning. Mai Camilla Munkejord på Laksevåg ble gravid mens hunsto i adopsjonskø. Og fikk beskjed om å velge ett av barna. Hun og partneren trosset beskjeden. De fikk to sønner i løpet av ti uker, skriver Aftenposten.no.

Arbeiderpartiets nestleder, Helga Pedersen, foreslår at par som ønsker seg barn, kan få være i to køer samtidig, både for assistert befruktning og for å vente på adopsjon.

Vente lenge

— Mange par må vente lenge. Det tar tid å gjennomføre assistert befruktning. Slik det er nå, kan man ikke stå i kø for adopsjon samtidig. Det innebærer at en del blir for gamle for adopsjon, sier Pedersen.

Hun foreslår nå for Arbeiderpartiet at de skal gjøre noe med regelverket.

— Både foreningen Ønskebarn og Adopsjonsforum mener foreldre skal avslutte behandling med assistert befruktning når adopsjonspapirer sendes til utlandet. Hva mener du om det?

— Det er et innspill vi skal ha med oss videre. Samtidig tror jeg at de som måtte få to barn samtidig, vil gjøre det fordi begge barna er sterkt ønsket, svarer Pedersen

Mai Camilla Munkejord opplevde akkurat det! Den tidligere lokalpolitikeren for Arbeiderpartiet ble gravid mens hunsto i adopsjonskø. Det var ikke planlagt, for hun og partneren hadde egentlig tenkt å få ett eller flere egenfødte barn først etter at adopsjonen var fullført.

Men da graviditeten først var et faktum, sto gleden i taket. To barn påen gang! Bareti uker etter at hun ogpartneren fikk en liten sønn fra Etiopia, fødte hun en sønn i Norge. De to guttene er i dag som søsken flest, selv om det bare skiller syv måneder mellom dem.

For Munkejord var det ikke noe alternativ å la være å adoptere fordi hun var gravid. Og det var heller ikke noe alternativ å ta abort fordi hun snart skulle få hente det etterlengtede adoptivbarnet.

Beskjed om å velge

— Men ventetiden frem til hentingen av adoptivbarnet var belastende, ettersom det i konfidensielle samtaler med myndighetenefremgikk at ikke var mulig å beholde begge barna, forteller Munkejord.

Hun fikk beskjed om at det ikke spilte noen rolle at begge foreldrene hadde mulighet til å være hjemme iomsorgspermisjon det førsteåret, både ulønnet og lønnet.

Paret fikk beskjed om å velge: Barnet i magen som så vidt hadde begynt å vokse, eller barnet i Etiopia, som allerede var født inn i denne verden.

— Det valget nektet vi å gjøre og er svært glade for det. Mange tar for gitt at internasjonal adopsjon er et annetvalg. For oss var internasjonal adopsjon førstevalget.

Mai Camilla mener det er et meget godt forslag at par kan stå i to forskjellige køer, men hun ønsker mer fokus på internasjonal adopsjon.

— Det er en fullverdig og fantastisk måte å bli foreldre på. Jeg håper det kan bli etførstevalgforflere. Både hos familier der storken lar vente på seg, men også hos andre som ønsker å bli foreldre.

Ønskebarn

Både Renate Kurszus, styreleder i Ønskebarn, og Øystein Gudim, daglig leder i Adopsjonsforum, støtter forslaget fra Helga Pedersen.

— Dette betyr mye for mange som er i denne livssituasjonen. Med den utviklingen vi ser på adopsjonsfronten i dag, med lange ventetider og uforutsigbarhet, vil forslaget gi mange flere muligheten til å få sine ønskebarn uten at alderen stopper dem.

Renate Kurszus sier imidlertid at hvis adopsjonsprosessen har gått så langt at papirene er sendt til utlandet, bør man ut av køen for assistert befruktning.

— Da skal man fokusere på fremtidige adopsjonsbarn.

Det er Øystein Gudim helt enig i.

— På dette tidspunkt er det viktig at alt fokus retter seg mot det kommende adoptivbarnet, både følelsesmessig og praktisk. Dersom graviditet oppstår, kan ikke adopsjonen gjennomføres. Det vil kunne sette både søkerne og adoptivbarnet i en svært vanskelig situasjon.