Etter et to timer langt møte mellom forsvaret, riksadvokaten og Økokrim tirsdag ettermiddag, besluttet forsvarsstaben å sende saken over til politiet i Hordaland.

– Vi oversender saken til politimesteren i Hordaland for vurdering om etterforskning skal iverksettes, sier pressetalsmann Geir Anda i forsvarsstaben.

– Hvorfor ville ikke Økokrim ta saken?

– Det har jeg ingen kommentar til

– Fant ikke Økokrim saken vektig nok?

– Det kan jeg ikke svare på.

– Er dette en indikasjon på at dere har en dårlig sak?

– Det har jeg ingen kommentar til.

– Dere oversender dokumentene i saken til politimesteren i Hordaland i morgen. Hva vil forsvaret selv gjøre videre i saken?

– Forsvaret sender saken over til politiet, og så står vi til disposisjon.

– Så forsvarets egen gransking er ferdig?

– Vi forholder oss til politiet, så får de si hva vi skal gjøre, sier Anda.