— Vi håper inderlig regjeringen finner penger til utvidelse av den nåværende tørrdokken. Den er av vesentlig betydning for driften av de nye fregattene, sier de to pensjonerte admiralene.

Sammen med admiral-kollega Jan Jæger sitter de i Sjømilitært samfunns ressursgruppe. Jæger har også engasjert seg sterkt i kampen for tørrdokken.

«Vesentlig bit»

— Tørrdokken er en vesentlig bit av hele fregattinvesteringen. Fjernes dokken, får vi ikke lenger en komplett fregattpakke, sier Hans K. Svensholt, som gikk av som Sjøforsvarets øverstkommanderende for fem og et halvt år siden.

— Kjøper vi nye fregatter til over tjue milliarder kroner, må vi se oss råd til å investere ytterligere 300 millioner for å sikre et profesjonelt vedlikehold av dem. Vi må forsikre oss om at vi får maksimalt igjen for en så stor investering. Klarer vi ikke det, har vi trolig brukt milliardene feil, understreker Svensholt.

Engasjert

Både han og Kjell-Birger Olsen blir engasjert når tørrdokken blir tema.

— Det ble tatt til motmæle mot dokken da jeg var generalinspektør. Jeg prøvde etter beste evne å understreke hvor betydningsfull dokken er for Sjøforsvaret, sier admiral Olsen, som for inntil to år siden var Sjøforsvarets øverste militære sjef.

Verkstedklubben på Haakonsvern har brukt sikring av arbeidsplasser som et vektig argument for ny tørrdokk.

Ikke i kø

— Dette er selvsagt et godt poeng, men for meg teller andre ting mer. De operative behovene er viktigere. Vi kan ikke ha fregatter liggende i kø for å dokksettes i Haugesund, Florø, eller hvor det måtte være. Fregattene må komme til i dokk når behovet er der, sier Svensholt.

Han er også opptatt av at mannskapene unngår lediggang under dokkopphold.

— Da må de få anledning til å trene i simulator. Og den ligger i Bergen, ikke på et tilfeldig sted langs norskekysten.

Sensitivt utstyr

Kjell-Birger Olsen peker dessuten på at de nye fregattene vil ha mye sensitiv elektronikk, våpensystemer og etterretningsutstyr, om bord.

— Det taler også for at fregattene bør dokkes og vedlikeholdes på Haakonsvern, sier han.

— Men det aller viktigste er at vi får optimal tilgjengelighet på fregattene. De skal seile mest mulig, understreker admiral Olsen.

Jan Jæger peker på at tørrdokken vil få synergieffekt for industrien i Bergens-regionen. Som øverstkommanderende i Sjøforsvarets forsyningskommando da kontrakten om bygging av fem nye kontrakter ble undertegnet for fem år siden, har han førstehånds kunnskap om dette.

Viktig for lokal industri

— Fregattvedlikeholdet vil føre med seg oppdrag og omsetningsøkning for en rekke lokale aktører, sier han.

De tre pensjonerte admiralene er ikke overbevist om at det er best samfunnsøkonomi i å la private ta fregattvedlikeholdet.

— Jeg tror levetidskostnadene for fregattene blir gunstigst ved utvide den eksisterende tørrdokken på Haakonsvern, sier Hans K. Svensholt.

— Uansett kalkyler bør betydningen av å beholde mest mulig kompetanse på Haakonsvern veie særdeles tungt, supplerer Jan Jæger.

Ørjan Deisz