Regjeringsadvokaten og Forsvarets eget kontrollapparat arbeider med å finne ut om Karlsvik, som inntil nylig også var kommandant på Bergenhus, har begått straffbare forhold.

— Han er mistenkt for økonomisk mislighold og ureglementær bruk av Forsvarets ressurser, sier sjefen for Forsvarsstaben, generalløytnant Arne Bård Dalhaug, til Bergens Tidende.

Kontreadmiral Karlsvik ble torsdag ettermiddag kalt inn på Dalhaugs kontor. Der ble han konfrontert med mistanken. Møtet munnet ut i at Karlsvik søkte om permisjon til saken er ferdig undersøkt.

— Søkte han selv om permisjon?

— Kortversjonen er at vi ble enige om å innvilge søknaden, sier Dalhaug.

Venn av Krohn Devold

Rett før valget utnevnte forsvarsminister Kristin Krohn Devold flaggkommandør Karlsvik til kontreadmiral og sjef for fellesstaben i Forsvarsstaben. Krohn Devold og Karlsvik hadde gått i samme klasse på Forsvarets Høgskole. Etter det, har de opprettholdt kontakten. Forfremmelsen av Karlsvik var omstridt. Krohn Devold fremmet ansettelsen som hastesak. Befalsorganisasjonene følte seg overkjørt, og hevdet hun ville sikre sin venn en toppstilling i tilfelle Bondevik-regjeringen måtte gå etter valget.

Representasjonskonto

Som sjef for Sjøforsvarets skoler, hadde Atle Torbjørn Karlsvik et betydelig budsjettansvar. Han disponerte også en egen representasjonskonto.

Atle Karlsviks overordnede, generalløytnant Dalhaug, vil ikke kommentere hvorfor kontreadmiralen er mistenkt før økonomisk utroskap. Etter det Bergens Tidende erfarer, skal han ha blandet Forsvarets og egen økonomi. Bruken av representasjonskontoen skal stå sentralt.

— Vi har klare retningslinjer for hvordan budsjettansvar skal utøves, og også for hvordan en representasjonskonto kan brukes, er alt generalløytnant Arne Bård Dalhaug vil si om dette.

Rykter før forfremmelsen

Allerede før Karlsvik fikk toppjobben i Forsvarsstaben i Oslo, gikk det rykter om at han ikke hadde orden i de økonomiske sakene sine ved Sjøkrigsskolen. Da han forlot jobben som skolesjef, skal mistanken ha blitt bekreftet.

— Jeg kan bekrefte at vi har aksjonert etter tips fra organisasjonen, sier sjefen for Forsvarsstaben, Arne Bård Dalhaug, uten å gå ytterligere i detaljer.

«En viss størrelse»

— Hvor store beløp er det snakk om?

— Det vil jeg ikke spekulere i. Vi er ikke engang sikre på om vi kjenner hele omfanget. Det skal vi prøve å kartlegge de nærmeste dagene. Det dreier seg likevel om summer av «en viss størrelse». Ellers hadde vi ikke gått ut med saken.

Som nyutnevnt sjef for Fellesstaben, var Atle Torbjørn Karlsvik påtenkt rollen som en av ryddeguttene i organisasjonen. Han fikk et budsjettansvar for to milliarder kroner. Dette er en stilling Karlsvik nå har minimale muligheter for å beholde. Saken er foreløpig ikke politianmeldt.

- Alvorlig tillitsbrudd

— Det vil vi ta stilling til senere. Vi ser uansett på dette som et alvorlig tillitsbrudd i forhold til det forvaltningsansvaret Karlsvik har hatt, sier sjefen for Forsvarsstaben, generalløytnant Dalhaug.

Atle Torbjørn Karlsvik hadde for noen måneder siden en disputt med forsvarsledelsen om sin personlige lønn. Det endte med at han måtte tilbakebetale overtidskompensasjon Forsvaret mente han ikke skulle hatt. Karlsvik ga uttrykk for at han følte seg «grovt insinuerende behandlet». Han sa også at han og flere andre offiserer i samme båt senere fikk en unnskyldning fra Forsvaret.

— Denne saken dreier seg ikke om tilsvarende forhold, sier Arne Bård Dalhaug.

Bergens Tidende prøvde i går å få kontakt med Atle Torbjørn Karlsvik, men uten å lykkes.

KOMMANDANT: Atle Torbjørn Karlsvik ble for tre år siden den første sjømilitære kommandanten på Bergenhus. Han var sjef for Sjøforsvarets skoler inntil han i september i år overtok som sjef for Fellesstaben i Oslo, medbudsjettansvar for to milliarder. ARKIVFOTO: ROAR CHRISTIANSEN