Sjefen for Forsvarsstaben, generalløytnant Arne Bård Dalhaug, sier til NTB at forsvarsledelsen kommer til å bruke helgen til å gjennomgå beskyldningene om alvorlig tillitsbrudd og økonomiske misligheter. Han regner med å ha en foreløpig konklusjon klar ganske snart.

Han vil ikke utelukke at det allerede mandag vil foreligge en politianmeldelse i saken, men Dalhaug understreker at det vil være avhengig av funnene i den foreløpige granskingen.

— Vi har ikke tatt stilling, men det er klart at vi vil bruke helgen på å gjennomgå denne alvorlige saken. Vi er innstilt på å gi politiet en foreløpig orientering allerede mandag, sier generalløytnant Arne Bård Dalhaug lørdag ettermiddag.

Det har ikke lyktes NTB å få noen kommentar fra kontreadmiral Atle Torbjørn Karlsvik, som har søkt om og fått innvilget permisjon fra stillingen som sjef for fellesstaben i Forsvarsstaben.

Vil til bunns

Politiinspektør Gunnar Fløystad i Hordaland politidistrikt sier til NTB at politiet ønsker å komme til bunns i saken, som han foreløpig bare kjenner gjennom mediene.

– Vi vil mandag ta kontakt med forsvarsledelsen for å få en foreløpig orientering. Ut fra det som har kommet fram i mediene er det naturlig for oss å undersøke om det er grunnlag for å iverksette etterforskning, sier Fløystad.

Det kan i så fall skje uavhengig av om Forsvaret innleverer anmeldelse eller ikke.

Fløystad sier at det ikke er aktuelt for politiet å kontakte Forsvaret i løpet av helgen. Heller ikke Forsvaret ser noen grunn til å ha kontakt med politiet før over helgen.

Gransking

Granskingen gjelder forhold fra tiden da Karlsvik var sjef for Sjøforsvarets skoler ved Haakonsvern i Bergen – fra sommeren 2002 til september i år.

Etter det Aftenposten erfarer, omfatter granskingen blant annet flere sponsoravtaler mellom avdelinger i Sjøforsvaret og idrettsforeninger i Bergensområdet, deriblant foreninger der Karlsviks familie var aktive. Man gransker også påstander om at Karlsvik skal ha fått dekket private hotellopphold, fester og andre utgifter. Til sammen skal det dreie seg om flere hundre tusen kroner.

– Dette er hårreisende påstander som ikke har holdt i virkeligheten. De faller på sin egen urimelighet, sier Karlsviks kone til TV 2.

Granskingsgruppen skal ifølge Aftenpostens kilder også se på kontrakter mellom ulike avdelinger i Sjøforsvaret og et selskap som selger profileringsvarer og sportsutstyr. Karlsviks kone er ansatt i dette selskapet.