• Det er helt uaktuelt å endre planene om nye HiB, sier Tora Aasland.

Høgskolen i Bergen (HiB) skal samles på Kronstad i et nytt bygg til rundt 2,3 milliarder kroner. Men den nye skolen er altfor liten.

— Nå må vi få bygget den nye høgskolen slik den er planlagt. Prosjektet har fått grønt lys. Vi er absolutt ikke åpen for nye innspill, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland (SV).

- På alvor

I regjeringens egen rapport til Stortinget, «Utdanningslinja», vises det til at antall studenter i Norge kommer til å øke kraftig de neste årene. Nå vil ministeren bygge en skole der det kun er plass til 4900 av de 7150 personene som studerer og jobber ved HiB i dag.

— Vi tar utdanningsbølgen og det økende antall studenter på alvor, fastholder Aasland.

Stortingsrepresentant Henning Warloe (H) reagerer på at det planlagte bygget er for lite. Han mener regjeringen går baklengs inn i fremtiden.

— Tvert i mot. Det er så mye som har gått baklengs i denne saken i svært mange år. Nå går vi endelig fremover, sier Aasland.

— Bygget er vedtatt etter en veldig lang planleggingsprosess. Det viktigste er å holde fast ved beslutningen, så får vi eventuelt diskutere andre løsninger senere, sier ministeren.

Budsjettsprekk

Stortinget skal ta stilling til kostnadsrammen for HiB i desember. Prosjektet har fått startløyve. Etter planen skal gravingen begynne i januar. Det nye bygget skal være innflyttingsklart i 2014.

— Nytt høgskolebygg betyr enormt mye for Bergen. Jeg har fulgt saken tett de siste to årene. Vi akter ikke å ta inn nye forhold i denne byggeprosessen. Dette er en sak som er godt forankret både i regjering og Storting, sier Aasland.

Prosjektet har allerede sprukket med 600 millioner kroner på tre år.

— Vi registrerer informasjon om økte kostnader for bygget fordi man har ventet, er ministerens kommentar til kostnadssprekken.

Hun tror regningen på det nye prestisjebygget kommer til å stige ytterligere.

— Tar man inn endringer nå, vil kostnadene i hvert fall stige. Skal vi gå nye runder, vil vi bare miste tempo, og da er vi raskt tilbake til nullpunktet. Nå er det bare å stå på, sier hun.

Hva synes du om planene på Kronstad? Si din mening her.