— Det vi ser er at det har vært en jevn nedgang i aborttallene siden 2008, sier Mette Løkeland i Norsk Folkehelseinstitutt.

I 2013 ble det utført 14773 aborter. Det er 3 prosent færre enn året før.

Laveste siden 1979

Det er spesielt i gruppen 15-19 år at aborttallene har gått ned.

— Her har tallene gått drastisk ned, sier Løkeland.

Det har aldri vært registrert færre aborter i aldersgruppen 15-19 år siden registreringen startet i 1979. I fjor ble det utført 10,1 aborter per 1000 kvinner. I 2008 var tallet 18,1.

Det viser seg også at de fleste aborter blir utført før uke 9.

— Vi ser at de fleste kvinner tar aborten sin tidlig, sier Løkeland.

Høyest forekomst

De siste 20 årene er det kvinner i alderen 20-24 år som har høyest forekomst av abort. Det viser tallene fra fjoråret også, men også her er det en nedgang. I 2008 ble det gjennomført 30,7 aborter per 1000 kvinner. I fjor var det 24,5 kvinner.

Det er fylkene Finnmark, Oslo og Troms som hadde flest aborter i 2013. På den andre siden av statistikken er fylkene Møre og Romsdal, Vest-Agder og Rogaland med den laveste forekomsten av abort.

Siden 2008 har medikamentell behandling vært den vanligste metoden ved abort. I 2013 var 82,1 prosent av de selvbestemte abortene gjennomført på denne måten.

Av de 14773 abortene som ble utført i fjor, ble kun 4,3 prosent av abortene behandlet i nemnd.

- Gledelig

Krf-politiker Marita Moltu sier det er gledelig å se at abort-tallene går ned.

— Det var kjekt å høre. Vi ønsker å få ned tallene og støtte tiltak som gjør at flere velger å beholde barnet. Det er virkelig bra at det går denne veien, sier Moltu.