Kværner Stord får enno meir glede av Statoils spesielle gassplattform Aasta Hansteen.

I januar gav Technip Norge AS Kværner jobben med å reisa den sylindriske plattforma på rett kjøl og klargjera den 198 meter høge kjempa. No har Hyundai-verftet i Sør-Korea gitt verftskollegaen og konkurrenten på Stord oppdraget med å samanstilla heile plattforma og klargjera ho for gassproduksjon i Norskehavet.

Verdas største

Aasta Hansteen blir verdas største av den såkalla Spar-typen — ein flytande installasjon av eit sylindrisk skrog forankra til havbotnen. Plassert på 1300 meters havdjup vest av Bodø blir dette det første i sitt slag på norsk sokkel.

Plattforma blir bygt ved verfta Hyundai og HHI i Korea og blir skipa på spesialfartøy til Digernessundet på Stord sommaren 2015.

— Vi er veldig nøgde med å ha blitt tildelt denne kontrakten. Det stadfestar at vi er anerkjente for vår ekspertise i samanstilling og uttesting, seier Kværner Stords administrerande direktør Steinar Røgenes i ei pressemelding.

Eitt års jobb

Med dette får Kværner Stord minst eitt års arbeid med Aasta Hansteen i Digernessundet og offshore.

Statoils Aasta Hansteen-utbygging i Norskehavet er rekna blant dei teknologisk medt krevjande på norsk kontinentalsokkel nokon gong. Det skal investerast totalt nær 60 milliardar kroner i ei utbygging Stortinget godkjente i djor vår.

Prosjektet er oppkalla etter den norske forfattaren, målaren og kvinnesaksforkjemparen Aasta Hansteen (1824-1908).