— Jeg har hatt meget stor nytte av ham i forbindelse med valgsendinger i NRK og TV 2. Han er ekstremt hjelpsom og hyggelig. Dersom han er like hjelpsom og hyggelig i Frp-sammenhenger, skjønner jeg at folk i partiet går til ham, sier Aarebrot.

Unik hukommelse

Sørensen er Aarebrots ukjente assistent. De siste årene har han vært lønnet av TV 2. Aarebrot ble oppmerksom på Sørensens kvaliteter da han en gang stilte spørsmål ved en kalkyle Aarebrot hadde gjort.

— Terje var uenig i kalkylen, og jeg regnet etter. Han hadde rett, jeg hadde feil.

Aarebrot sier Sørensen har en helt unik hukommelse for tall.

— Du kan spørre ham hva kommunistpartiet fikk i en bestemt valgkrets på Sicilia i 1946, og Terje har svaret. Terje begynte å samle på valgresultater i den alderen da andre gutter samlet på bilnummer.

Han nevner en rekke eksempler på hvordan Sørensens fenomenale evne til å tolke valgresultater og lage prognoser danker ut de beste datamaskiner.

Dyp forakt

— Terje nærer en dyp forakt overfor datamaskiner. De mangler intuisjon. Han lager sine egne prognoser raskere og langt mer nøyaktig. Pressefolk i BA, BT, TV 2 og i andre organ har nytt godt av Sørensens kunnskaper om valg og meningsmålinger, sier Aarebrot.

Han mener Sørensen også er en svært dyktig organisasjonsmann.

— Som partisekretær bygde han opp makten sin og skapte nettverk ved å fordele kommunale verv mot gjenytelser. Hans virksomhet er nesten som tatt ut av læreboken om «oligarkiets jernlov» slik den er formulert av Roberto Michels i 1904. (Oligarki er lik fåmannsvelde) Han påpeker at partisekretærer bli mektige fordi det er lovlig for dem å hente inn informasjon, og det er lovlig å bruke den i partiet.

Aarebrot peker på at den mektigste mann i diktaturer ofte er generalsekretæren i partiet. Slik var det i Sovjet. Men det som er unormalt, er at denne organisasjonsbyggingen skjer i et høyrepopulistisk parti. Dette er mer normalt på venstresiden enn på høyresiden.

Sørensen måtte ut

— Sørensen satt i Bergen og bygd opp et normalt parti. Hagen ville det samme i hele landet. De to prosjektene kom i konflikt, derfor måtte Sørensen ut i 1992.

Det unike med Sørensen er at nettverkene har vært så sterke og at han har vært i stand til å fornye dem, på tross av at han sto utenfor partiet.

— Det er en versjon av oligarkiets jernlov som sprenger Michels.

Sørensen er en mann som ville vært en suksess i et hvilket som helst parti, mener Aarebrot.

— Vi som møter han utenfor partiet, ser den faglige dyktigheten. I Frp spilles den ut i et miljø der avstanden mellom Sørensen og resten av partimedlemmene blir svært stor. Du melder deg ikke inn i Frp fordi du tror på partidisiplin.

Frp-ere tror på individualismen og de sterke karismatiske personlighetene. I et gammelt ordtak heter det at den enøyde blir konge blant de blinde. Bilde passer ikke helt, for Sørensen er langt fra enøyd.

— Andre partier har grunn til å beklage at Sørensen er så lojal mot Frp som han faktisk er, sier Aarebrot

— Er det normalt at partier truer med å ekskludere folk som har samarbeidet med et ekskludert medlem?

— Det er unikt for Fremskrittspartiet, men er samtidig forståelig sett ut fra den historien partiet har med stadige alvorlige konflikter mellom fløyer i partiet. Men du må til ekstreme sekter som Jehovas Vitner for å finne tilsvarende regler om at det er forbudt å snakke med dem som utstøtt.