• Dette viser at norsk politikk blir mer brutal med en flertallsregjering. Vinneren tar alt, og kan skvise motstanderen ut av styrene, sier Frank Aarebrot.

Professoren i sammenliknende politikk viser til at en slik praksis har vært vanlig i andre land, for eksempel Storbritannia.

— Der dominerer Labour alt som finnes av offentlige oppnevnte styrer og utvalg. I Norge har vi normalt vært snillere og latt opposisjonen få sin kvote, sier han.

Det spesielle er at både Høyre og Venstre er godt representert i styrene. Frp er det eneste opposisjonspartiet som blir holdt utenfor. Det tror ikke Aarebrot er tilfeldig.

— Frp har et radikalt annet syn på helseforetakene, og ønsker en annen modell. Likevel kan det diskuteres om det er klokt å diskriminere ett opposisjonsparti så klart i forhold til de andre. Jeg tror ikke dette er det lureste regjeringen gjør. Det kan fort se ut som om en fjerdedel av befolkningen blir ignorert, sier Aarebrot.