— Min datter på 13 år kom hjem fra byen en dag og fortalte at hun mot å betale 10 kroner var blitt medlem av AUF. Hun spurte meg hva AUF står for, forteller Jarle Eide til Bergens Tidende.

- Usmakelig

Eides datter var i byen sammen med to jevnaldrende venninner. De ble oppsøkt av en ungdom på Ole Bulls plass. Han fortalte at dersom de gikk inn for gratis skolebøker på videregående skole burde de bli med i AUF. De tre jentene betalte hver sin tier og var blitt medlemmer av Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon.

Eide mener dette er en usmakelig og en helt uakseptabel måte å skaffe seg nye medlemmer på.

— Jeg forstår godt at Arbeiderpartiet og AUF må skaffe seg flere velgere og medlemmer pga. masseflukten fra partiet, men at de går så langt at de bruker slike metoder, hadde jeg ikke trodd var mulig.

Gøye fester

Eide er ikke den eneste som har ringt Bergens Tidende og klaget på AUFs verving av mindreårige. En mor som av hensyn til datteren sin ønsker å være anonym, forteller at hennes 14 år gamle datter og en venninne ble vervet på gaten under en hektisk julehandel.

— En ungdom spurte om de to hadde noen minutter. De to opplevde ikke noe ubehag, men fikk vite at de slett ikke trengte å komme på medlemsmøter, og at AUF hadde gøye fester. Og når medlemskapet bare kostet en tier, betalte de to, forteller mor.

Innkalt til årsmøte

Hun har ingenting imot at datteren engasjerer seg politisk, men hun reagerer på at AUF kan verve så unge folk uten motforestillinger. Hun møtte stor forståelse da hun kontaktet fylkessekretær Roald Kvamme som beklaget det hele. Hos AUFs fylkessekretær fikk hun høre at foreldrene til de under 15 skal kontaktes per telefon for godkjenning.

— Vi har ikke hørt noe, heller ikke foreldrene til min datters venninne. Er det ikke underlig at rutinene har sviktet for begge venninnenes vedkommende?

Vervet 12-åring

Fylkessekretær Roald Kvamme sier partikontoret har mottatt mellom fem og ti henvendelser fra foreldre etter vervingsaksjoner i desember. Bergens Tidende kjenner til at 12 år gamle barn er blitt registrert som medlemmer av AUFs ivrige medlemsververe.