• En enorm seier. For første gang har Arbeiderpartiet i Hordaland satt miljøhensyn over interessene til petroleumsindustrien, sier en jublende glad Ragni Ramberg, nestleder i Hordaland AUF.

ATLE ANDERSSON

På helgens årsmøte forkastet Hordaland Ap et forslag om å åpne nye leteområder i Lofoten for oljeindustrien. Men AUF fikk ikke gjennomslag for å stenge Barentshavet for oljevirksomhet. Det stanset ikke jubelen blant ungdommen på årsmøtet.

Lofoten-vedtaket skjedde etter en lang og intens debatt der en rekke tungvektere i fylkespartiet la bredsiden til for å vinne, deriblant leder Per Rune Henriksen.

«Egoistisk»

Ramberg, som opprinnelig er fra Harstad, mener striden om oljeutvinning i nord handler om mer enn miljøverdier.

— Fiskerinæringen er en fornybar og fremtidsrettet inntektskilde og representerer en fremtidsrettet næring. Debatten om olje i nord er i realiteten også et valg om hva som skal være næringsgrunnlaget for bosettingen langs kysten, sier Ramberg. Sammen med Jette Christensen frontet hun AUFs hardkjør mot oljevirksomheten.

At en debatt om Lofoten skulle dominere et fylkesårsmøte i Hordaland, overrasker ikke den 20 år gamle juss-studenten.

— Det handler om at vi i Norge skal være et ensporet og egoistisk land som setter vår egen rikdom over alt annet. Oljeboring i nord kan også medføre brudd på våre Kyoto-forpliktelser om reduksjon i utslippene av klimagasser. Ifølge FN dør 160.000 mennesker i fattige land som direkte følge av menneskeskapte klimaendringer. Hvis ikke vi som bor i verdens rikeste land bryr oss om dette, hvem skal da gjøre det, spør Ramberg.

Ja til skattelette

På et årsmøte som ellers foregikk i gemyttlige former, var olje- og gasspolitikken det eneste som fikk temperaturen til å stige. Uttalelsene fra AUFs Oddbjørn Nesje i lørdagens BT, der han advarte Ap mot å gi skattelettelser til oljeindustrien, ble ikke tatt nådig opp av enkelte partiveteraner.

Fylkespartiet vedtok da også med stort flertall at oljeselskapene bør skatte mindre på nye felt for å stimulere investeringslysten.

— Det skyldes ikke et ønske om å gjøre oljeselskapene rikere, men det er bedre at de betaler 50 prosent skatt på noe enn 78 prosent av ingenting, sa Stord-ordfører Magne Rommetveit og viste til at liknende skattelettelser i Storbritannia har skapt ny aktivitet, økte skatteinntekter og sikret arbeidsplasser.

«Idiotplansjer»

Stord har mistet rundt tusen industriarbeidsplasser det siste halvannet året på grunn av synkende aktivitetsnivå på sokkelen.

— Jeg er opptatt av en god skole og eldreomsorg, men da må vi sikre en fremtidsrettet petroleumsindustri, sa Rommetveit.

Også stortingsrepresentant Olav Akselsen fra Stord snakket på årsmøtet varmt om å satse på videreutvikling av det norske olje- og gasseventyret. Han viste plansjer over hvordan aktiviteten på norsk sokkel kan komme til å synke de neste tiårene. Det fikk Odd Rambøl til å servere følgende syrlige kommentar:

— La oss kvitte oss med de der idiotplansjene. Ingen vet hvordan verden ser ut om 48 år.