— At stillingen ble 88-12 i vår favør viser at AUF har et overveldende flertall i partiet med oss på visjonen om et trafikkfritt Bryggen og en rask og effektiv bane i tunnel. En bane i tunnel slipper å snirkle seg i lav fart gjennom sentrum, samtidig som vi muliggjør at Bryggen en gang i fremtiden kan gjøres helt fri for trafikk.

Nå håper AUF-lederen at byrådet raskest mulig legger frem et tunnelforslag for bystyret, i og med at det etter kveldens Ap-møte er et stort bystyreflertall for tunnel.

— Byrådslederen må belite seg og innse at slaget er tapt for hennes del. Flertallet av bergenserne har talt, og det samme har flertallet i bystyret. Det er gledelig at Arbeiderpartiets stemmer sannsynligvis vil være utslagsgivende i denne saken.

— Jeg mener vi har falt ned på den beste løsningen for bergenserne.