— Når reglene ble vedtatt var det en forutsetning at personer som forsørger barn skulle få nødvendig støtte. De nye reglene er svært uheldige og kan føre til at mange må gi opp en utdannelse for å bli uføretrygdet, sier stortingsrepresentant og fylkesleder i Hordaland Ap, Ranveig Frøiland.

Mister støtte

Ap ved stortingsrepresentant Sigvald Oppebøen Hansen ber om at reglene blir gjennomgått på nytt av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman i løpet av mars.

Eneforsørger Mona Sjøvold fortalte i Bergens Tidende at hun i dag mottar litt over 5000 kroner i måneden i attføringsmidler. I tillegg får hun 5700 kroner i måneden i støtte til husholdningsutgifter. Denne siste stønaden skal bort fra 1. januar 2003, har Stortinget bestemt. Dette fører til at Sjøvold, og flere med henne, ikke klarer å brødfø familiene sine. Sjøvold får ikke lenger råd til utdanning, og risikerer å bli uføretrygdet eller sosialklient.

- Ikke andre virkemidler

I stedet for støtten til husholdningsutgifter kommer fra 1.januar neste år en ordning som kalles barnetilsyn. Pengene gjelder for dem som har små barn, og går til utgifter til barnepass.

De som har større barn får ingen ny støtte. Det kan også søkes om bostøtte i Husbanken hvis en har høye boutgifter.

— Vi kommer ikke utenom at de som har store barn kommer dårligere ut, sier underdirektør Kristian Heyerdahl i Arbeidsdirektoratet.

— Hvordan skal de da klare seg økonomisk?

— Vi har ikke andre virkemidler å sette inn. Det eneste rådet må være å skaffe seg mindre utgifter, sier underdirektøren i Arbeidsdirektoratet.