Helse Førde bruker bildemeldinger aktivt når de kommuniserer med pasienter.

— Vi ber pasienter eller pårørende ta bilde av skaden, for eksempel en amputering. Når vi får bildet tilkaller vi aktuell lege for å se på bildet og avgjøre om dette er noe vi kan gjøre noe med eller om pasienten bør sendes direkte til Haukeland, sier AMK-sjef i Helse Førde, Øyvind Dahle.

Slipper omveier

På den måten kan verdifull tid spares ved at AMK får inn mms-bilder, mener Dahle.

— Hvis en pasient i Gulen skal kjøres til Førde, tar det to timer. Hvis det blir bestemt at pasienten må til Haukeland når han kommer frem her, så blir det en stor omvei.

- Hva kan bruk av mms ha si for den behandling pasienten får?

— Det er klart at om man kommer for sent så kan vi kan kanskje ikke sy på den fingeren som er kuttet av, sier Dahle.

Han understreker at bildene er tilleggsinformasjon.

— Vi vurderer helheten til pasienten og får ekstra informasjon gjennom bildet, sier Dahle.

- Ser du noen betenkeligheter ved å basere avgjørelser på bilder?

— Avgjørelser blir tatt på bakgrunn av helheten.

Spør etter bilde

AMK etterspør først bilder når pasienten eller pårørende har oppgitt all annen informasjon som trengs.

— Vi spør etter bilde når situasjonen har roet seg. I noen tilfeller er det ikke tid til å spørre om bilde, sier Dahle.

Hvis det er aktuelt å sende bilder opplyser AMK et mobiltelefonnummer de disponerer og ber innringeren sende bildemelding til dette nummeret. Dette er det samme nummeret som døve kan sende sms til.

Dette nummeret brukes også av ambulansepersonell.

— De sender bildemeldinger til AMK-sentralen for at sentralen skal få en bedre oversikt over hva slags skader personene som kommer inn har. Ved å bruke bilder får vi muligheten til å starte en prosess mye tidligere, sier Dahle.

— Det er viktig for sykehuset å ha mest mulig riktig informasjon før pasienten kommer inn, sier Egil Bovim, direktør i Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom).

For at sykehus skal kunne ta hånd om pasienter best mulig etter ulykker og store hendelser, er det viktig å vite hva som er behandlingsbehovet, påpeker Bovim.

— Hensikten med å bruke mms er å bedre behandlingen og sørge for at sykehuset er klar til å ta imot pasienten. I områder med lange avstander vil bruk av mms være ekstra viktig, sier Bovim.

Vil ha flere bilder

Helse Førde lagrer alle bildene og knytter den enkelte hendelse de får melding om. Bildene som kommer inn er både fra pasienter, pårørende, forbipasserende til ulykker og helsepersonell.

Dahle anslår at sentralen får inn mms-bilder et par ganger i uken. Målet er å bruke dette enda mer fremover.

— Luftambulansen etterspør også økt bruk av bildemeldinger, sier Dahle.

Ikke mulig i Bergen

— Foreløpig mottar vi ikke mms fra innringere, men vi håper å få et system på det så fort så mulig, sier AMK-sjef i Helse Bergen, Guttorm Brattebø.

I dag bruker Helse Bergen mms helt sporadisk.

— Luftambulansene og noen av ambulansene er utstyrt med Iphone. Da har vi mulighet til å sende bildemeldinger. Det hender vi for eksempel sender bilder direkte fra luftambulansen til mobilnumre til leger ved Rikshospitalet for at de skal vurdere avkapping av for eksempel en hånd. Da kan de se om det er mulig å sy den på igjen, og om det er nødvendig at pasienten fraktes til Oslo, sier Brattebø.

Hva tenker du om bruk av mms i nødsituasjoner? Si din mening under.