Fagkonsulent Irene Prestøy Lie i AKAN sier at trenden med et stadig fuktigere arbeidsliv trolig fører til at studenter holder fast på – eller øker sitt alkoholforbruk i møte med arbeidslivet.

– Dermed er stadig flere i faresonen for å utvikle alvorlige alkoholproblemer over tid, sier hun til Aftenposten.

Nå søker Arbeidslivets kompetansesenter for rus og avhengighetsproblematikk (AKAN) om midler fra Sosial— og helsedirektoratet til et treårig prosjekt rettet mot studenter.

Direktør Heidi Aarøe Moe i Studentsamskipnaden ved Høgskolen i Stord/Haugesund forteller om blandede reaksjoner på opprettelsen av student-AKAN:

– Mange er nysgjerrige, noen mener at vi ikke skal blande oss opp i studentenes drikkevaner og andre er bare positive, sier Moe.