TORE SEVHEIM

— Blant rusmisbrukere har 20-30 prosent ADHD. Dette er konsekvensen av manglende behandling, og rusmisbruket blir en form for selvbehandling, sier psykolog Eva Karin Løvaas.

I 1997 ble det lovlig å behandle personer over atten år med sentralstimulerende medisiner som er narkotikaregistrerte. Deriblant amfetamin og ritalin. Dette har gitt gode resultater, men Løvaas mener antallet rusmisbrukere kunne vært redusert ved bedre behandling.

Utsatt

— Blir et barn med ADHD fulgt opp på et tidlig stadium, synker risikoen for å bli rusmisbruker betraktelig. De som ikke får behandling for diagnosen er mye mer utsatt for å prøve forskjellige typer rus. Det demper en del psykisk ubehag, men ender ofte med at vi til slutt ser dem på gaten som rusmisbrukere.

Hun mener at bruk av sentralstimulerende midler er en effektiv behandlingsmåte. Også for dem som allerede er rusmisbrukere.

— Sentralstimulerende medikamenter korrigerer den kjemiske ubalansen i hjernen som personer med ADHD har.

Hun understreker at det er viktig å få slutt på rusmisbruket før behandlingen kan starte, men at sentralstimulerende midler kan hjelpe mot tilbakeslag.

Konferanse i Bergen

Gjennom foredrag på rusfeltets nasjonale fagkonferanse i Bergen, vil hun sette søkelyset på ADHD og rusmisbruk. Den to dagers lange konferansen ble avslutt i går, og har hatt 425 deltakere. Det er den største oppslutningen noensinne for den årlige konferansen. Erling Pedersen, leder for Fagrådet innen rusfeltet, er fornøyd.

— Det har vært en gradvis økende interesse for temaet rusmisbruk, sier han.

ADHD-foreningen er positive til å bruke sentralstimulerende midler i behandlingen av personer med ADHD. I behandlingen av rusmisbrukere med ADHD tror

— Men vi tror det er viktig å behandle rusmisbruk først før man bruker sentralstimulerende midler, sier generalsekretær i ADHD-foreningen, Brita Drabitzius.

Eva Karin Løvaas mener det fortsatt trengs mer kompetanse på området og at foreldre kvitter seg med myter.

— Vi trenger økt kompetanse i rusfeltet, og økt vilje til å sette i gang med medisinering. Folk tror medikamentene er narkotika, og at pasienten skal bli rusmisbrukere. Det er stikk motsatt, og jeg hadde ikke tort å la være å gi barnet mitt den behandlingen.