Johan Giertsen har mange år bak seg som aktiv leder av Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Haukeland skole. En innsats som ble kronet med en finaleplass i den årlige kåringen «årets forelder».

Rita Gjøen har vel to års fartstid som FAU-leder ved Loddefjord skole. Et verv hun gjerne påtar seg nok et skoleår. Helt siden femteklassingen hennes begynte på skolen har Rita Gjøen vært aktiv som foreldrerepresentant.

Få ballen til å rulle

— Å være foreldrerepresentant har gitt meg en helt annen innsikt i det som skjer på skolen, på godt og vondt. Jeg synes vi har et veldig fint samarbeid med skolens ledelse, sier Gjøen.

Hun og Giertsen har flere gode ideer til hva foreldrene kan bidra med i skolehverdagen. Ikke minst i disse kutt-tider, kan det være nyttig å minne om hvor stor verdi som ligger i den frivillige vokseninnsatsen.

— Mye av dette er påfunn som ikke koster så mye, verken i innsats eller kroner. Det gjelder bare at noen rekker opp hånden på foreldremøtet. Mer skal ofte ikke til for å få ballen til å rulle.

Ut på tur

Giertsen: - For en lærer med 25 elever å holde øye med, kan en bytur med ungene fortone seg uoverkommelig. Hvis bare en av foreldrene kan være med, stiller saken seg helt annerledes.

Plutselig er det mulig for klassen å se den kunstutstillingen. Eller ta en tur på kino.

Det er gjerne 50 foreldre til hver klasse. Ikke alle jobber åtte til fire hver eneste dag. Noen er hjemmeværende, noen jobber skift eller avspaserer iblant. En liten innsats fra en eller to av de voksne gjør stor forskjell for klassens aksjonsradius.

På Haukeland har vi med stor suksess arrangert fjellturer. Gymtimer i bøtter og spann og et flott miljøtiltak. En tur over Vidden er umulig for en lærer å påta seg alene. Sammen med to-tre foreldre fortoner saken seg helt annerledes.

Penger i kassen

Gjøen: - Ved Loddefjord skole har vi innført noen faste arrangement som både gir FAU kroner i kassen og skaper trivsel på skolen.

På den årlige Loddefjordskolens dag flyttes hele skoledagen til ettermiddagstid. Da arrangerer vi underholdning, inviterer lensmannskontoret, driver kafé og arrangerer leker.

Tilsvarende har vi en julemesse, der inntekten går til et veldedig formål for barn.

Pengene FAU tjener går ellers til skoleformål. Men ikke direkte til undervisningen. Den gang skidagen kostet penger, ytte FAU et bidrag for å redusere egenandelen. FAU har også samlet inn penger til sceneteppe på skolen og sysler med planer om å skaffe Loddefjord skole en brukbar utescene.

Opp på kateteret

Giertsen: - I alle klasser er det mange foreldre som har kunnskaper skolen kan dra nytte av.

Noen kan snekre, andre er gode på kjemi.

En idé er å arrangere elevkvelder med faglig tilsnitt. Da kan man koselære strikking eller kose seg litt med kjemiforsøk.

Det er heller ikke noe i veien for at foreldrene kan delta i skoletimene når anledningen byr seg.

Skap et miljø

Gjøen: - Fisketurer til Alvøen, grillkvelder, spillkveld i glassrommet. Overnattingstur. Mulighetene er mange. Et stort pluss ved å sveise sammen klassemiljøet, er at foreldrene lettere kan samarbeide om innetider og regler.

Læreren deltar, men foreldrene har opplegget.

Giertsen: - En klasse der elevene kjenner foreldrene til klassekameratene og foreldrene kjenner hverandre, er god beskyttelse mot mobbing. Skulle det likevel oppstå problemer, kan foreldrene lettere snakke sammen før vanskene vokser en over hodet.

Aktive foreldre er en ressurs for skolen, uansett om det er pengeknipe eller ikke. For meg personlig har det vært svært berikende å involvere meg i skolemiljøet.

Økonomisk hjelp

Så var det pengene som manglet, da.

Foreldrebetaling er forbudt. Men frivillig å yte økonomisk hjelp til barnas skole har aldri vært forbudt, sier statssekretær Helge Ole Bergesen i Utdannings- og forskningsdepartementet.

Denne nyansen er viktig, understreker statssekretæren, som høstet storm da han på Dagsrevyen forrige uke lot være å fordømme en skole som har innført frivillig foreldrebetaling. 200 kroner pr. barn pr. måned. Et allmøte på skolen har bestemt at 70 prosent av foreldrene må bidra. Hvis ikke avsluttes hele innbetalingsordningen.

Foreldrene må gjerne overlate pengene til rektor, som selv kan avgjøre hvordan tilskuddet skal brukes. Men en kommune har ikke lov å budsjettere med bidrag fra foreldrene. Kommunen har plikt til å finansiere undervisningen i henhold til det minimum som loven krever, sier Bergesen.

Den mest vanlige form for foreldrebetaling er de såkalte klassekassene. Dette er en liten ekstrapott som klassen kan bruke til utflukter eller kos. Også klassekassene må være frivillig innbetaling, skal de være lovlige, understreker statssekretæren.