• Vi har tatt inn ekstrahjelp og planlagt ferieavviklingen nøye for sommeren, og er helt à jour med tinglysing i avdeling Midhordland.

Jeg har ikke den fjerneste anelse om hvordan det kan ha gått så galt for Bergensavdelingen, men antar at det skyldes stor pågang i juni.

Det sier sorenskriver i Midhordland tingrett, Mette Cecilie Greve. Hun kan også berolige de som sokner til Nordhordland tingrett om at alt går som på skinner der.

Tinglysingsavdelingene for Bergen, Midhordland og Nordhordland ligger vegg i vegg i Bergen tinghus. Likevel spriker saksbehandlingstiden med to-tre dager mellom dem.

— Vi bruker to dager fra dokumentet kommer inn til de sendes ut igjen til klienten ferdig tinglyst. Jeg vet ikke om avdelingene har forskjellige rutiner, sier Greve.

Når det gjelder den nær forestående sentraliseringen, er Greve spent på hvilket servicenivå publikum kan forvente.

— Det som er negativt for publikum er at den personlige veiledningen forsvinner. Det er mange som foretrekker å møte opp i egen person på kontoret og se grunnboken på skjermen selv, sier hun.