Byrådet har i dag behandlet kostnadsoverskridelsene ved det nye svømmeanlegget på Nygårdstangen, som har fått navnet Helleren.

Grunnarbeidene har vært langt vanskeligere enn forutsatt, og har både fordyret og forsinket prosjektet, som hadde et budsjett på 710 millioner kroner.

Vil ha uavhengige råd

Nå anslår Bergen Kommunale Bygg (BKB) at kostnadsøkningen på prosjektet er på rundt 79 millioner kroner. Byråd for næring, eiendom og samferdsel Øistein Christoffersen (Frp) skriver at han er urolig for kostnadsutviklingen.

Byrådet vil derfor engasjere en uavhengig rådgiver til å gjøre en ekstraordinær kvalitetssikring av prosjektet. Grunnarbeidet med boring og utstøping av pæler er nå ferdig og konsekvensene av problemene er derfor lettere å anslå.

«Byrådet ønsker så tidlig som mulig å få en oversikt over overskridelsene og foreslår derfor å engasjere en uavhengig rådgiver til å gjøre en ekstraordinær kvalitetssikring av prosjektet. Grunnarbeidet med boring og utstøping av pæler er nå ferdig og konsekvensene av problemene er derfor lettere å anslå. Med en uavhengig gjennomgang vil en også vurdere om forsinkelsen og kostnadsøkningen med grunnarbeidet vil påvirke det øvrige arbeidet» skriver byrådet i en pressemelding.

Kan sprekke ytterligere

Byrådet har også vedtatt å redusere andre kostnader med 13 millioner kroner. Blant annet skal uteområdet foran bassenget nå bli fem millioner kroner billigere. Prosjektet har dessuten en innebygget margin på 56 millioner kroner. Det betyr at foreløpige anslag for prosjektet er på 720 millioner kroner, en overskridelse på 10 millioner.

Men da er altså hele reserven brukt opp før selve byggingen er kommet i gang. Dessuten foreligger det omtvistede krav fra NCC relatert til grunnarbeidene på rundt 43 millioner kroner. Dette er ekstrakostnader som kommunen mener entreprenøren må ta. Men dersom kommunen taper den saken i retten, kan altså sprekken bli enda større.

Frykter ikke bergensk «Holmenkollen»

Byråd for næring, eiendom og samferdsel, Øistein Christoffersen (Frp) sier at en av grunnene til at de nå hyrer inn konsulenter, er at Bergen Kommunale Bygg mangler kapasitet.

— De har ansvar for svært mange prosjekter, og folk begynner å bli slitne. Det er dessuten greit å få en uavhengig gjennomgang av prosjektet, sier han.

Han avviser at «Helleren» kan utvikle seg til å bli bergensk variant av Holmenkoll-skandalen i Oslo. Der gikk byråd Anette Wiig Bryn (Frp) av etter at det ble kjent at nye Holmenkollbakken ble 600 millioner kroner dyrere enn forutsatt. Regningen måtte Oslos skattebetalere ta.

— Vi er ikke i nærheten av den problematikken her, sier Christoffersen.

- Og du er sikker på at dette ikke bare er toppen av isfjellet?

— Vi er ferdige med grunnarbeidene, og frykter ikke tilsvarende problemer over bakken. Men helt sikre kan man aldri bli. Dette er et komplisert prosjekt og svømmeanlegg er vanskelige å bygge.

Kommentarer? Vennligst bruk feltet under!