— Trenden er en generell økning i tilfeller av akutt alkoholforgiftning og en betraktelig forskyvning mot unge aldersgrupper, sier lege Lars Atle Soldal ved Bergen Legevakt.

36 prosent av dem som drikker seg syke er under 25 år, og det er stort sett i helgene at festen ender på legevakten.

- Stadig yngre

Tallene viser at de stupfulle stadig blir yngre. Helt nytt av året i 2006 var at syv personer under 15 år fikk behandling for akutt alkoholforgiftning. Så langt i år er tallet 12.

— Det er svært bekymringsfullt at så unge personer eksperimenterer med drikking, når vi vet skadevirkningene som følger i alkoholens fotspor, sier Soldal.

Han presiserer at tallene ikke skiller mellom alvorlighetsgrader. Alkohol fører til nedsatt dømmekraft, som kan få alvorlige følger.

— Drikking påvirker voldsbruk, og man kommer lettere opp i farlige situasjoner. Alkohol er også ofte involvert ved seksuelle overgrep og selvmord, sier legen.

Pumper ut restene

Et rom med nakne vegger, madrass på gulvet og to kameraer i taket møter pasientene på avrusningsrommet på Bergen Legevakt.

Før personen kommer hit til observasjon, blir tilstanden grundig vurdert. Blant annet forsikrer man seg om at personen ikke har blandet alkohol med andre medikamenter. I så fall blir personen oftest sendt til Haukeland Universitetssykehus for pumping.

Her må det være minst en lege og tre sykepleiere om jobben, fordi pasienten kan kjempe imot.

I sjeldne tilfeller blir pumping tatt i bruk ved store mengder alkoholinntak, men da må behandlingen skje raskt før etanolen når ut i blodet.

Bevisstløs på byen

Lege Efraim Bulut ved akuttmottaket på Haukeland bekrefter det økende problemet med alkoholforgiftning.

— Noen er kronisk alkoholikere, men de fleste er ungdommer som har drukket på fest og blitt bevisstløse på byen, sier Bulut.

Det varierer hva folk har drukket før de kommer hit, men som regel er det sprit.

— I verste fall får man pusteproblemer. Å drikke seg døddrukken kan være alvorlig, vi vet aldri om det går bra, sier Bulut.

- Dødelig dose

Tredobbelt så mange menn som kvinner pådrar seg akutt alkoholforgiftning. Samtidig tåler menn mer alkohol enn kvinner.

— Det har å gjøre med at kvinner har mer fett i kroppen, som gjør at alkoholen lettere blir værende i blodet, sier Soldal.

— Hvor høy promille har de som blir forgiftet?

— Det varierer veldig, alt fra 1,5 til 5. En langvarig alkoholmisbruker kan komme gående inn her med promille på over tre, mens det for andre ville være en dødelig dose, sier Soldal.

Akutt alkoholforgiftning kan ifølge Soldal være et signal om at personen har et alvorlig alkoholproblem. Langvarig misbruk gir skade både på lever og hjerne.

PAUL SIGVE AMUNDSEN