Kjersti Toppe (SP) er sjokkert over rapporten etter Statens Helsetilsyns gjennomgang av kommunens barnehager og skoler.

– Byråden har tatt for lett på inneklima-problemene, men må nå raskt ta affære, sier hun til Åsane Tidende.

Bystyrerepresentant Kjersti Toppe (SP) forteller til Åsane Tidende at hun i løpet av sine fire år i oppvekstkomitéen, aldri fikk opplyst at tilstanden i barnehagene i Bergen er så dårlige som de er. Etter at Statens Helsetilsyn i fjor høst har ført tilsyn med alle fylkets skoler og barnehager, er tallenes tale klar. 38 av Bergen kommunes skoler har ikke godt nok inneklima. Det samme gjelder for 57 av barnehagene.

I Åsane faller en rekke skoler og barnehager inn på listen over bygg som ikke holder godkjent standard, og Kjersti Toppe mener byråden for barnehage og skole har tatt for lett på dette problemet.

– Jeg opplever at det er en veldig lettvint holdning til dette, og at det blir gitt utydelige svar. Kommunen står overfor et stort problem her, og de unge har rett til et helsemessig forsvarlig miljø når de er på skolen eller i barnehagen. Man har tatt for lett på dette litt for lenge nå. Det er på tide å komme med et konkret løfte, sier hun.

Risikerer krav

Toppe påpeker at tilstandene i barnehagene og skolene er så dårlige at de unge risikerer langvarig helserisiko.

– I verste fall starter barnet i en barnehage med dårlig inneklima, går der til det er seks, og begynner på en ikke-godkjent skole. Er barnet i tillegg uheldig med hvilken videregående skole det starter på til slutt, risikerer det å ha tilbragt store deler av sin oppvekst i helsefarlige miljøer. De unge har rett på et bedre innemiljø, sier hun.

Toppe mener nemlig Bergen kommune er på kant med norsk lov når tilstanden viser seg å være så dårlige. Det tror hun raskt kan gå ut over kommunen selv.

– Dette er i strid med helseloven og ikke minst opplæringsloven. Bergen kommune har ansvaret for å føre tilsyn med skoler og barnehager, og å rette opp de feil som avdekkes. Når det gjelder dette, er står det i opplæringsloven at dårlig kommuneøkonomi ikke er en gjeldende grunn til å forsømme denne plikten. Om barn utvikler astma eller andre sykdommer med årsak i innemiljøet i skole eller barnehage, risikerer kommunen å få reist erstatningskrav mot seg. Foreldre som gjorde dette, ville ha en god sak, da de har loven på sin side, og dokumentasjon på at kommunen ikke har gjort det de skulle. Dessuten har barnehagene og skolene plikt til å informere barn og foreldre om ikke-godkjent inneklima, sier Toppe.

Barnehagene verst

Kjersti Toppe beskriver det som direkte pinlig at det nå var staten som gikk inn og gjorde de nødvendige undersøkelsene i solene og barnehagene, et ansvar hun mener kommunen burde tatt langt mer alvorlig.

– Hvis ingen, og da spesielt byråden for barnehage og skole, tar affære, kan det raskt gå 15 år til, uten at dette kommer på plass. Nå må det på plass en konkret framdriftsplan, med løfter som holdes. Vi som er folkevalgte må få vite hvordan det går, slik at vi kan prioritere riktig, sier hun.

Kjersti Toppe er spesielt bekymret for barnehagene, som hun beskriver som spesielt dårlig fulgt opp.

– Det er gjort et vedtak på at alle skolene skal være inneklima-godjente innen 2010, men dette sier ingenting om barnehagene. Det står heller ingenting om barnehagene i skolebehovsplanen. Vi har ikke visst om at forholdene var så dårlig, og det må gis bedre informasjon om dette. Til sammenligning blir vi gjerne informert en gang i halvåret når det gjelder tunneler som skal bygges, sier hun.

Samle styrker

Kjersti Toppe påpeker til slutt at det i 1996 ble nedskrevet i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, at samtlige bygg skulle være inneklima-godkjente innen to år, altså 1998.

– Det er jo et paradoks at vi kan feire ti års jubileum for dette løftebruddet, sier hun.

Toppe oppfordrer politikerne i Bergen til å samle styrker for å få gjort noe med det som hun beskriver som et alvorlig problem i kommunen.

– Denne saken er så viktig at jeg mener vi bør legge valgtanker til side, og ikke tenke politisk. Her må vi kort og godt komme opp med løsninger raskt, sammen. Jeg er sikker på at alle ønsker å få gjort noe med forholdene for barna, sier hun.

– Flott

Blant skolene i Åsane som ikke er inneklima-godkjente, finner vi blant andre Åstveit Skole, Mjølkeråen Skole og U-Pihl VGS. Av barnehagene er blant andre Ulsetskogen barnehage, Rolland-Ulsetåsen Barnehage og Ulset Barnehage ikke godkjente.

Styrer på Rolland-Ulsetåsen Barnehage, Ingjerd Tveiterås, forteller at Helsevernetaten gjorde tilsyn med barnehagen i 2005, og at det da ble stilt noen krav til utbedringer. Bergen Kommunale Bygg, BKB, har ikke fulgt opp disse, og barnehagen er derfor ennå ikke godkjent.

– Det er flott at Kjersti Toppe tar tak i denne saken, og vi kommer selvsagt til å følge dette opp i vår barnehage, sier hun til Åsane Tidende.

Les her byråd Thomas Moltu sitt svar på Kjersti Toppes kritikk

Andreas Isaksen