93 hastepasientar vart feilvurdert ved Nordfjord sjukehus,og har ikkje fått den oppfølginga dei har krav på, sa direktør Jon Bolstad iHelse Førde, som på ein pressekonferanse tysdag morgon la seg flat og beklagasaka på vegne av Helse Førde og Nordfjord sjukehus.

213 vurdert på nytt

Etter at skandalen vart oppdaga før helga, har femspesialistar i Helse Førde gått gjennom på nytt 213 henvisingar gjort av trelegar ved Nordfjord sjukehus.

Resultatet er altså at 93 av desse erfeilvurderte, og ikkje har blitt innkalla til poliklinisk behandling med einbestemt frist.

Ifølgje Bolstad vurderer helseføretaket no kvar einskild sakutfrå kor tid pasientane skulle vore følgde opp, dersom dei hadde bltt vurdertrett i første omgang.

45 fristbrot

— 45 av dei 93 feilvurderte pasientane skulleallereie ha vore inne til oppfølgjande behandling. Vi snakkar såleis om 45klare fristbrot, som vi no set inn store ekstraressursar for å følgje oggsnarast råd, sa Bolstad.

Dei 47 andre feilvurderte blir kalla inn med den fristen deiopphaveleg skulle hatt, utfrå første gong dei vart vurderte. Dette er pasientarsom vil bli kalla inn innanfor fristar i september, oktober og november månad.

Svært alvorleg

— Det er ingen tvil om at Helse Førde ser sværtalvorleg på denne saka, sa Bolstad.

Samstundes som omfanget av skandalen no er stadfesta avHelse Førde, nekta Bolstad å svare på noko som helst spørsmål rundt kven som eransvarleg og kva konsekvensar det eventuelt vi få for den eller dei.

— Vi går ikkje inn på einskilde tilsette i dennesaka. No har vi fokus på pasientane, sa Bolstad.