MAGNUS VOLLSETmagnus.vollset@bt.noTil sammen skal 9000 barn, deres pårørende og lærere intervjues. Dette blir tidenes største undersøkelse av sitt slag.

Målet er å finne ut hvilke psykiske problemer barn har og hvor ofte de forekommer. Resultatene skal brukes til å planlegge forebyggende arbeid.

— I dag vet vi ikke hvilket hjelpeapparat som er nødvendig for å hjelpe barn med psykiske problemer, fordi vi ikke vet hva som plager dem, sier lederen for prosjekt "Barn i Bergen", professor Christopher Gillhus.

Forebygger kriminalitet Ifølge Gillhus får de fleste med psykiske problemer sitt første møte med psykiatrien når kommer i tenårene.

— Nesten 100 prosent av disse burde fått hjelp tidligere, mener Gillhus. Han viser til at det er stor risiko for at psykiske problemene vokser hvis de ikke blir tatt på alvor tidlig.

— Dette kan gi seg utslag i kriminalitet eller rusmisbruk. Å satse på barnepsykiatri er å forebygge et problem, sier han.

Den eneste tilsvarende undersøkelsen fra Norden er 30 år gammel. Når resultatene fra Bergen er klare, vil de også bli brukt utenfor landegrensene.

— Oppvekstmiljøet for barn i Bergen er veldig representativt, både for byer i Norden og land som England, Nederland og Canada, mener Gillhus.

Vil få oppfølging Alle foreldre som har barn i riktig alder vil bli spurt om de ønsker at barnet skal være med i undersøkelsen. Barn som viser seg å ha psykiske problemer vil få oppfølging.

For at dette skal være mulig, ønsker prosjektledelsen å forsterke bemanningen ved de barnepsykiatriske sentrene.

— Dette er ikke for å provosere foreldrene, men i tilfelle det skulle være nødvendig. Da må vi kunne stille med hjelp, sier Gillberg.

Prosjektet vil ha minst tre heltidsansatte fra høsten av, i tillegg til flere deltidsstillinger.

Kommunen avgjør Men for at prosjektet kan gjennomføres, må det godkjennes av Bergen kommune. Tidligere i vår ble prosjektet lagt frem på et møte for den politiske og administrative ledelsen.

— Dette er et kjempestort og interessant prosjekt som vi vil behandle seriøst. Flere byrådsavdelinger vil måtte sette seg inn i prosjektet, sier kommunaldirektør Arne Mikael Landro til Bergens Tidende.

Kommunen har bedt om en skriftlig prosjektbeskrivelse.

— Kommer den oss i hende før påske, vil vi nok bli ferdig med behandlingen innen sommeren, sier kommunaldirektør Arne Mikael Landro til Bergens Tidende.