40.000 passasjerer rammes ved en eventuell streik. Bussjåførene er forberedt på å få kritikk fra passasjerene, og skal møte dem offensivt.

– Vi kommer til å være ute i sentrum, på de største arbeidsplassene, på de viktigste bussholdeplassene og på Bergen Lufthavn for å orientere kundene våre og ta imot reaksjoner, sier Jan Sivertsen som leder Vestnorsk Transportarbeiderforbund.

– Vi er forberedt på kritikk, men skal møte denne med saklig informasjon om hvorfor vi har gått til streik, dersom det blir nødvendig. Vi håper vi får forståelse fra kundene våre.

Sivertsen ønsker ikke streik. Og med en konkret opptrappingsplan som forteller når tid lønnsgapet på 40.000 kroner opp til industriarbeiderlønn er tettet igjen, tror han medlemmene blir fornøyd.

– Tilbakemeldingen fra mine medlemmer er at de ikke kommer til å godta en avtale med en opptrappingsplan for lønnen vår som bare inneholder svada. Da kommer de til å stemme den ned ved en uravstemning, sier Sivertsen.

Foruten de vanlige rutebussene, tas også flybussen ut i streik. Gaia er med å drive Kystbussen i samarbeid med to andre selskap.

– De bussene som våre sjåfører kjører blir rammet. Vi kommer til å være til stede på Bystasjonen og orientere kundene om når tid neste buss går, lover Sivertsen.