RUNE STØLÅS

De fire største forsikringsselskapene har til sammen en markedsandel på over 90 prosent. Samlet har disse fått 700 naturskader innmeldt i Hordaland etter stormene i januar. Gjennomsnittlig kan hver av skadene koste forsikringsselskapene 90.000 kroner.

— Dette er et tall som ligger mellom gjennomsnittlig utbetaling for stormskader og flomskader, forklarer Stein Haakonsen, informasjonssjef i Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH).

Hardest rammet

Austevoll, Bømlo, Fjell og Sund er de klart hardest rammete områdene. De innmeldte skadene er i all hovedsak forårsaket av stormflo og direkte vind.

Sjøvann kombinert med sterk vind har ført til vannskader, men har også revet med seg deler av bygninger og i noen tilfeller hele byggverk. Videre har vinden, uten hjelp av havet, revet opp flere tak.

Det er også meldt om treffskader, der for eksempel biler er truffet av avblåste takdeler.

Sammenliknet med Inga har Gudrunn og Hårek lite skyld i skadeverket i Hordaland.

Krever kasko

Har Inga gjort skade på bilen din, må du være kaskoforsikret for å få erstatning. I utgangspunktet trekkes du i bonus for disse skadene.

Forsikringsselskapet If lover derimot sine kunder at skader som følge av januarstormene ikke skal rokke ved bonusen. Vesta og Gjensidige NOR har ikke slike ordninger. Vesta ber likevel kunder ta kontakt for å avklare forhold om bonustap vedrørende kasko.

Verste uvær siden 1991

Siden nyttårsorkanen i 1991 har ikke noe uvær gjort større skade i Hordaland enn Inga.

Forsikringsselskapene måtte ut med 1,3 milliarder kroner på landsbasis etter orkanen i 1991, mens det estimerte tallet for januartrioen i år er satt til maksimalt 190 millioner kroner.

Tora (i 2000) og Frode (i 1996) forsynte seg med henholdsvis 256 og 178 millioner kroner fra forsikringsnæringen. Disse uværene rammet ikke Hordaland i vesentlig grad.

RASERT IDYLL: Inga sendte kraftige bølger inn mot Viksøy i Sund kommune. Hytter og båthus ble rykket opp fra sine fundamenter og skyldt på land igjen et annet sted.<br/> ARKIVFOTO: TOR HØVIK