Det vil bety at minstetaksten på buss i Bergen og Hordaland stiger fra 22 til 24 kroner. I hele 2001 og frem til 30. juni 2002 var taksten 20 kroner. Det vil si at busstaksten i løpet av et halvt år stiger med 20 prosent.

Steget med 173 prosent

— Kollektivtrafikken er mer enn dyr nok som den er allerede. Enda en takstøkning nå bryter fullstendig med fylkets egne mål om å få flere til å ta bussen. Modeller og beregninger utført blant annet av Transportøkonomisk Institutt viser at den varslede takstøkningen vil gi 900 000 færre busspassasjerer, sier Erik Natvig i Kollektivkampanjen i Bergen til Bergens Tidende.

Kollektivkampanjen har regnet ut at busstakstene i Bergen har steget med 173 prosent siden 1986. Det er tre ganger så mye som prisene ellers i samfunnet.

— Tallet på reisende har gått jevnt nedover i Bergen de siste femten årene. Mye av denne nedgangen skyldes at transporten er blitt dyrere. Nå må vi se å få stoppet denne utviklingen, sier Erik Natvig.

Kollektivkampanjen er et samarbeid mellom miljøbevegelsen, busselskapene og fagbevegelsen i kollektivsektoren.