På formiddagen 12. mai i fjor svingte han til venstre ved oppkjøringen til Nattlandsfjellet og krysset nordgående felt av Nattlandsveien. En syklist kom imot og ble truffet. Han falt av sykkelen og ble påført omfattende bruddskader i venstre kneskål og venstre håndledd. I desember 2014 var han fortsatt sykmeldt.

På grunn av de omfattende skadene, ble 90-åringen tiltalt og dømt for brudd på straffeloven paragraf 238 «for ved uaktsomhet, ved bruk av motorvogn, å ha forvoldt betydelig skade på legeme eller helbred.»

Ifølge dommen må syklisten ha vært godt synlig før ulykken skjedde.

«Den utviste uaktsomheten må ha hatt en viss varighet. Selv om siktede ikke har handlet grovt uaktsomt og holdt lav hastighet, er det ikke grunnlag for et annet utgangspunkt enn ubetinget fengsel», heter det i dommen.

På grunn av mannens høye alder slipper han imidlertid å gå i fengsel og sone. Dommen på 21 dager gjøres betinget. Han mister også sertifikatet i ett år og seks måneder og må betale en bot på 15.000 kroner.