• Kommunen burde henvendt seg direkte til Innvandrerrådet. Vi skulle uten problemer fremskaffet mange dyktige og villige innvandrere til å sitte som meddommere, sier Haci Akman.

Den profilerte etnologen og kurderen Akman står selv på listen over meddommere til Bergen tingrett og har deltatt i en håndfull rettssaker.

— Hvordan var det?

— Fantastisk. Særlig første gangen følte jeg det veldig lærerikt å sitte så tett på det norske rettsvesenet. Jeg opplevde at jeg som medborger kan hindre urettferdighet og at jeg faktisk får makt, sier Akman.

Som meddommer er Akman en sjelden fugl. Av nesten 3000 navn på listen over fremtidige lekdommere i Bergen er det bare ni navn som lyder ikke-norske.

Mens ikke-vestlige menn dominerer voldtektsstatistikken, blir voldtektstiltalte nesten uten unntak dømt av mennesker med norsk etnisk bakgrunn.

Akman mener innvandrere har mye å tilføre rettsvesenet:

— Jeg tror vi kan se problemstillingene fra en annen synsvinkel. Særlig i saker der den tiltalte har en etnisk minoritetsbakgrunn, tror jeg kanskje ting kan forstås på en litt annen måte hvis meddommeren også har en etnisk bakgrunn. Jeg sier kanskje, for akkurat her har jeg ikke egen erfaring.

— Hvorfor har så å si ingen innvandrere meldt seg som meddommere?

— Jeg tror at en generell oppfordring til publikum ikke blir forstått. Kommunen burde heller henvendt seg direkte til innvandrerorganisasjonene eller gjennom Rafto-huset, sier Akman, som mener at han uten videre kan fremskaffe navnet på 20 egnete personer.

— Fortsatt mangler 170 navn på listene, kanskje du skulle gjøre det?

— Ja, kanskje jeg skulle det, sier Haci Akman.