Det viser en kartlegging som Fylkesmannen i Hordaland har gjort.

— Dette er også urovekkende tall i forhold til frafallsproblematikken i videregående skole, skriver Fylkesmannen i en pressemelding.

Kartleggingen ble gjort i fjor vår og legges frem i sin helhet senere i dag. Alle innsatte over 18 år er med i undersøkelsen. Fylkesmannen i Hordaland har nasjonalt ansvar for opplæring innenfor kriminalomsorgen.

Her er noen andre resultater:

  • Litt over en av ti innsatte har ikke hatt arbeid.
  • Seks av ti innsatte som har hatt arbeid, har hatt ufaglært arbeid.
  • En av tre innsatte har ingen videregående opplæring eller tilsvarende.
  • En av ti innsatte har ikke fullført grunnskole.
  • Nesten halvparten av de innsatte tar utdanning eller kurs i fengsel. Ifølge Fylkesmannen viser rapporten at elevene er godt fornøyd med fengselsundervisningen.