Det er Dagbladet som i dag referer disse tall fra Politidirektoratet.

I juni, juli og august i år ble 1434 bilførere tatt i promillekontroller i Norge. Hele 879 av dem hadde ikke førerkort.

— Det er urovekkende, spesielt fordi disse bilførerne ofte er årsaken til de alvorligste dødsulykkene, sier Roar Skjelbred Larsen i utrykningspolitiet til Dagbladet i dag.